"barishoca" tarafından yazılmış yazıları görüntülüyorsunuz

Döndürme büyüsü:

Sizden veya bir mekandan uzaklaşmış ve kaçmış, gitmiş bir insanı başka bir kişinin yanına yada belirli bir mekana getirmek ve döndürmekiçin kullanılır. Getirme ve döndürme işlemleri, Muska vefk tılsım muska yada ayetlerle olabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Örneğin size sıkıntı verdiği halde karşı tarafa da etki edebilir. Veya karşı tarafı size yönlendirirken aynı zamanda değişik etkilerde ortaya çıkarabilir. Genel olarak bu işlemlere isimler yazılır. Bu isimler hem istenen hemde isteyen kişiler ve anne isimleridir. İsimlerin geçtiği vede değişik şekillerde olan niyeti belirten kısa dua kısmına azimet diyoruz. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kişilerin üzerinde eğer büyü cin musallatı gibi etkiler varsa onların öncelikle temizlenmesi gerekir. Eğer kişilerin üzeri temizlenmezse iki ayrı ve zıt etki olacağından kişiler gelgitler yaşayabilir. Celp için  olan muskalarda  karşı tarafın aklı fikri kalbi endamı ve damarları bütün azaları hedef alınabilir. Celplerde cesede hitap edilmeside uygundur. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme rüzgara asma içirme yoluna serpme suya  atma gelmesi istenen mekana asma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günahmı konusundada açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Getirme büyüsü, döndürme büyüsü, sevgiliyi getirme büyüsü, geri döndürme büyüsü, sevgiliyi getirme büyüsü, sevgiliyi döndürme büyüsü.

Ceylan derisi büyüsü:

Kağıdın yaygın olmadığı dönemlerde yazılar genel olarak derilere işlenirdi. Anadoluda da Ceylan derisi bol miktarda kullanılmıştır. Ceylan derisine yapılan işlemlerin, kağıda yapılan işlemlerden çok daha tesirli olduğu iddia edilsede bu iddianın net bir delili yoktur. Bu ilimlerle uğraşan kişilerin farklı konularda farklı görüşleri olabilir. Gerek yapılan vefkler yada yazılan maden yahut yakılan buhurlar konusunda, veya çok daha farklı konularda, görüş ayrılıkları olabilir. Ceylan derisine yapılan işlemler Aşk muhabbet koruma büyü bozma, şifa, helak, giden birini getirme, cin musallatı ve pekçok ayrı konuda kullanılabilir. Ayet vefk tılsım, yada muska şekliden yapılabilirler. Asılanı yakılan taşınan yada gömülen çeşitleri olabilir. Yapımdan önce yada yapım esnasında yada yapımdan sonra okuması olanları olabilir. Yapmadan önce yada yaparken veya yapımdan sonra tütsü kullanılanları olabilir. Vefk olarak yapılacaksa, yapan kişinin vefk yapım kaidelerini bilmesi gerekir. Rastgele yapılan vefkler çalışmaz. Tılsım yapılacak ise de yapan kişinin tılsım yapma kaidelerini iyi bilmesi gerekir. Çünkü tılsımlardaki küçük değişiklikler veya yanlışlıklar da büyük anlam değişikliklerine sebep olabileceğinden oldukça dikkatli olmak gerekir.

Bakır büyüsü:

Bakır madeni ile yapılan işlemlerdir. Genel olarak bakır levhanın üzerine yazılan ayet vefk tılsımlardan oluşur. Bu yazılan işlemler nakşetme yoluyla olur. Yani demir çelik kalem yada çivi gibi ucu sivri nesnelerle iz çıkarmak suretiyle oluşturulur. Koruma muhabbet aşk getirme, helak etme, bereket, şifa ve benzeri pekçok konuda kullanılabilir. Bakıra yazılacak olan vefk ise yapan kişinin vefk yapmasını bilen birisi olması gerekir. Rastgele yapılan vefkler, ister kağıt ister nal ister deri ne olursa olsun, pek bir fayda hasıl olmaz. Tılsım yazacak kişilerinde tılsım yapmasını bilen birisi olması gerekir. Tılsım yaparken yapılacak küçük hatalar bile çok farklı anlam değişikliklerine sebep olabileceğinden dikkatli olmak gerekir. Bakıra yapılan işlemlerde yapmadan önce veya yaparken veya yaptıktan sonra okumalar yapılabilir. Yapım öncesi, yapım esnasında, yada yaptıktan sonra tütsü kullanılabilir. Havas Hoca

Tılsım Büyüsü:

Tılsım nedir:

Tılsım kelime manası olarak, esrarlı bir kuvvete sahip olduğu sanılan şey ile gizli sır olarak geçer.

Tılsımlar genel olarak ruhani alemden bazı varlıkları harekete geçirerek

İsteğimizin hasıl olması için yapılan genel olarak şifrelenmiş sayı harf yada sembollerden oluşur.

Tılsımlar genel olarak şifrelendiği için neye denk geldiğini çözmek zodur.

Bazı tılsımlar araştırılarak çözülsede bazılarını çözmek çok zordur.

Tılsımların halifeler yada sahabeler yahud birçok İslam alimi(Allah c.c. onlardan razı olsun)

tarafından kullanıldığı Gerek kaynaklarımızda yer almakla birlikte

Gerekse Topkapı sarayında sergilnmek sureti ile gözle görülebilir.

Vefk yada muska yazılması yada belirli bazı havas uygulamaları esnasında nasıl birçok işlem için dikkat edilmesi gerekiyorsa aynı hassasiyetler tılsımlar konusundada gösterilmelidir. Vefklerdeki yapım kaide ve çeşitlerindeki çokluklar tılsımlardada mevcuttur. Bazı tılsımlar da okunması gereken çeşitli esma ayet dua olabilir. Bu okumalar yazım esnasında olabildiği gibi yazmadan önce yazdıktan sonrada olabilir. Yazılan tılsımlar, taşıma yakma gömme yele asma gibi çok çeşitli şekillerde uygulanabilir. Uygulama esnasındada çeşitli tütsü yada okumalar yapılabilir.

Her devrin kendine ait tılsımları olabilir.

İlk bakışta ne olduğu belli olmayan sembolleri kaynaklardan karşılaştırdığımız zaman

Bazen Allah’ın (c.c.)  başka lisanlarından bir ismine denk geldiğini görebiliriz.

Tılsım yazı sembolleri çok çeşitli lisanlarda olabilirler. Bazı tılsımlar Arapça olsalarda tek dil Arapça olmadığı gibi, diğer lisanlarında tılsımları mevcuttur. Süryanice ve İbranice tılsımlar çok sık kullanılan lisanlardandır. Bazılarının altı çizili olabilir bir kısmı çizgisiz olabilir, çizgilere bazı harfler yada rakam yada kelimeler değebilir yada değmeyebilir. Bunun yanınıda çizgiden altada inebilir. Bazen sadece huruflardan bile oluşabilir. Tılsım büyüsü, tılsım büyüleri, büyü tılsımı, büyü tılsımları.

Muska büyüsü:

 

Muska nedir nasıl yapılır nelere dikkat edilir

1. İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb., hamaylı.

2. Üçgen biçiminde katlanmış olan şey. (güncel Türkçe sözlük)

Nusha etmek aynı zamanda büyü yapmak anlamınada gelir.

Biz ise tanımından ziyade nedir nasıl yapılır gibi kısaca bir değineceğiz.

Muska herhangi bir amaç yada daha fazla amaç için kullanılan ayet dua tılsım  esma vefk hatem ve benzeri amaç doğrultusunda yazıların beraber yazılması ile ortaya çıkar.

Yani kısaca ayet dua tılsım esma vefk hatem vb… yardımcı unsurların birkaçının yada hepsinin birden yazılamasıyla muska ortaya çıkmış olur.

Sadece bir vefk yada tılsım veya hatem veya esmalar çoğu zaman yapılmaya çalışılan iş için yetersiz kalır.

Bunun içindir ki muska, sadece ayet, vefk veya tılsım veya dualardan daha tesirlidir. İçinde çoklu işlemler olduğu için neler yazılmışsa hepsinin gücü kullanılmış olur.

Örneğin bir insanda büyü var ve bunun bozulması lazım. Sadece bir vefk yapılsa o vefkin tesir edebileceği sihir türleri ile sınırlı kalır. Oysa içine büyü bozmak ile ilgili tılsımlar eklense o formüllerin tesirli olduğu büyü türleride bozulur. Ayet ekleseniz o ayet yada ayetlerinde tesir edebeliceği türlerde bozulmuş olur. Hatta bazı sihir türleri için, o yapılan yönteme özel bozma formülleri uygulanmalıdır. Diğer vefk tılsım gibi işlemler yetersiz kalır

Her ilimde olduğu gibi muska yazarkende dikkat edilmesi gereken faktörler vardır.

Muska yazmak vefk yapmaktan yada tılsım yapmaktan daha zordur.

Çünkü yazarken hem vefk kaidelerinin bilinmesi hemde tılsım yazımındaki kaidelerin bilinmesi yine yanı şekil hatemlerde de dikkatli olunması gerekir

Formüllerin sıralanmasınında doğru olması gerekir.

Her kişi sahip olduğu ilme göre muska üzerinde bazı çeşitli düzenlemeler yapabilir.

Hazırlandıktan sonra balmumu yada naylonla hava-su almayacak şekilde katlanıp kullanılır.

Belden aşağı taşımak veya erkeklerin arka ceplerinde taşımaları uygun olmaz. Usulüne uygun katlanıp muhafaza altına alınmış olan muskalarla tuvalate banyoya girilebilir. Fakat banyo yaparken su alıp ıslanmaması için çıkarmak gerekir. Muhafaza altına alınmamış gerek kolye gerek vefk gerek tılsım, yada yüzük gibi nesnelerle tuvalete ve banyoya girmeyiniz. Muska büyüsü, muska büyüleri, muskalı büyü.

Havas büyüsü:

Havas ilmi nedir,  Havas Hakkında Temel Bilgiler.

Sitemizde verdiğimiz formüller büyü değil,  genel olarak havas ilminin kapsamına giren, vefk tılsım ayet ve muskalardan olduğu için kısaca havas ilmi hakkında bilgi vermeyi uygun gördüm.

havass kelime olarak , özellikler,özel olanlar, seçkin insanlar ,yüksek tabakadan olanlar. ilimde, maneviyatta, zenginlikte, makam ve mevkide önde gelen zatlar gibi manalara gelir.

havas ilmi olarak ele alırsak gerek ayet , vefk,  tılsım, esma olsun gerekse bazı bakır, demir, mıknatıs gibi materyaller gerekse gezegenler, burçlar,unsurlar gibi çeşitli eşyalara yahut canlılar üzerine tesir eden dış etkiler, gerekse kısaca ruhaniler dediğimiz çeşitli varlıklar veya meleküt alemini de kapsamına alan sonu bulunmayan bir ilim dalıdır.

bazı halife ve sahabelerinde gerek vefk olarak gerekse tılsım olarakta olsun havas ilmini kullandıkları bilinmektedir.(topkapı sarayında bir kısmı halen sergilenmektedir)

Abdulkadiri Geylani hz.  ebu Hasan Eş-şazeli hz. Muhiddin-i Arabi hz. İmam-ı Gazzali hz. vs…. adını sayamayacağımız nice islam alimlerininde havas ilmine dair malumatları vardır.

Havas ilmi büyü değildir. Büyü yapmak havas ilmi içinde yer alan bir konu değildir. Bilakis havas ilminden esmalardan vefkler tılsımlar ve ayetlerden yararlanmak isteyen kişilerin maneviyatı yüksek olmalıdır. Buda ibadetleri mümkün olduğu kadar çoğaltmayla, daha doğrusu ölçü vermek gerekirse takva sahibi olmayla ilgilidir. Havas büyüsü, havas büyüleri, havas ilmi büyüsü, havas ilmi büyüleri.

 

Yumurta büyüsü:

Yumurtaya yazılan vefk tılsım veya ayetlerden oluşur. Genellikle kullanım alanları muhabbet aşk ve getirme gibi işlerdir. Bununla birlikte bağlı çözme helak gibi konulardada kullanılabilir. Yumurtalar bazen gömülüp bazen ısıtılabiliri. Isıtılan yumurtalarda dikkat edilecek nokta şudurki; yumurtanın patlamaması gerekir. Eğer yumurta patlarsa konuya muhatap olan taraflar, yani gerek yapan ve yaptıranlar zarar görebilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Vefk yazılıyorsa eğer, vefk yapım kaideleri, eğer tılsım yazılıyorsa tılsım yapım kaideleri iyi bilinmelidir. Bir kısmında yapım esnasında, öncesinde veya sonrasında okumalar veya tütsüler yapılabilir. Örneğin kara tavuk yumurtası gibi özel bir çeşit, yada özel bir vakit belirtilmişse, formüldeki tarife uymak gerekir. Havas Hoca.

Müşteri büyüsü:

Dükkana ticarethaneye müşteri gelmesi, satışların artması ve ticaretin iyi olması için kullanılır. Gerek ayetler gerekse tılsımlar vefkler kullanılır. Muska  gibi de yapılabilir. Çerçeve yapılarak asılmasıda uygundur. Müşteri celbi için kullanılan bazı rızık vefkleri bereket işinede yarar. Ticarethane içine yapılacak olan vefk tılsım ve muskalar yada tabloların içinde koruma bereket vede müşteri artırma işlemlerinin bir arada kullanılması daha iyidir.  muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma içirme serpme suya  atma, kına yakma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Mekanda müşterilerin gelmesine engel teşkil edebilecek olan herhangi bir büyü, cinler gibi olumsuz etkileyecek birşeyler varsa bunlarında mutlaka temizlenmesi gerekir. Müşteri büyüsü, zenginlik büyüsü, ticaret büyüsü.

Havas Kitabı:

Günümüz alimlerinden *Haydarı KERRAR* ın

EL-MÜNTEHABATU MİN ULUMİL HAVAS- HAVAS İLMİNDEN SEÇMELER İsimli havas ilmi ile ilgili kitabı çıkmıştır.

Bazı insanlar vardırki nadide bir inci, bir elmas gibidir. Az bulunur vede çok değerlilerdir. Kıymetlerini bilmek lazım. Benimde çok sevdiğim değerli bir hocamın hazırlamış olduğu bu eseri sizlere takdim etmeken gurur duyuyorum.

Bu değerli hocamızın bu değerli kitabını almanızı şiddetle tavsiye ederim. İçeriğinde bugüne kadar hiçbir havas kitabında verilmeyen birbirinden değerli bilgiler bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra, muhabbet,şirinlik, rızık,ticaret,bereket,koruma,şifa, vesvese, cin musallatı, büyü, bağlılık, kısmet,kötü alışkanlıkları bıraktırma, esmaların havasları berhetiye dua celcelütiye duası ve beyitlerinin hassaları 7 heykel duası vede daha sayamadığımız nice yararlı bilgiler ve formüller vardır.

Almanızı şiddetle tavsiye ederim bu dev eseri diyerek kapak resmini ve kitapta geçen konuların indeksini veriyorum

Kitap fiyatı: kargo dahil 30 tl dir
İletişim:             0536 325 14 53

NOT: ANKARADA ikamet edenler için
- KEVSER KİTAP EVİ ; Hacıbayram Kitapçılar Çarşısı
- KİTAP ANKARA ; Hacıbayram girişi eski Gima içi , tam adresi ;hukumet cad.no:2 kat:3 nur plaza ulus ankara

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm Müntehabatı Samiye
Besmelenin hassaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fatiha şerifenin havassı . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bakara suresinin havassı . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Surelerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ayetelkürsinin havassı. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Şifa ayetleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kimseye muhtaç olmamak ve zenginlik için. . . . . . . . 18
Güzel ahlak sahibi olmak için. . . . . . . . . . . . . . .18
Dünyevi ve uhrevi her murat için. . . . . . . . . . . . .18
Dünya işlerinin ibadet yerine yazılması için . . . . . . . 19
Gece ibadet etmiş gibi sevaba nail olmak için . . . . . . 19
Her türlü hayvan şerleri için. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Secde ayetleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ticaretin bol olması için. . . . . . . . .. . . . . . . . 21
Dili tutulan ve kekeme olanlar için. . .. . .. . . . . . . 21
Her türlü göz illeti için. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 22
Kötü sondan emin olmak için. . . . . . . . . . . . . . . 22
Muradına ermek için. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .22
Cin ve insan şerrinden emin olmak için . . . . . . . . . 23
Her türlü sihir iptali için. . . . . . . . . . . . . . . 23-86
Hüzün ve keder için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vesvese ve evham için. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Göz ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . 25-36-37-130
Niyet ettiği şeyi rüyada görmek için. . . . . . . . . . . 25
İstiare ettiğini rüyada kusursuz görmek için . . . . . . 26
Düşmandan emin olmak için. . . . . . . . . . . . . . . 26
Ağacın kurumaması ve üründe bereket için . . . . . . 27
İçki, kumar, zina ve kötü alışkanlıklar için. . . . . . . . 27
Yılan, çiyan gibi hayvanları evden uzaklaştırmak için . 28
Çocuk sahibi olmak için. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uyuyan kimseyi uykuda konuşturmak için. . . . . . 29-60
Evi fare ve zararlı hayvanlardan korumak için. . . . . . 29

Celbi muhabbet için. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Göz isabeti için. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 31
Rüya tabiri ilmi. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . 31
Baş ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Yarım baş ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hertürlü dert için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Baş dönmesi ve göz kararması için . . . . . . . . . . . 35
Ağız ve yüzün çarpılmasına. . . . . .. . . . . . . . . . . 38
Her türlü göz hastalığına. . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hertürlü diş ağrısına. . . . . . .. . . . . . . . . . . .39-78
Her türlü baş ağrısına. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 39
Çiçek hastalığı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Veba için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Karın ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sağırlık için. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mide ağrısı ve hazımsızlık.. . . . . . . . . . . . . . . 42
Böbrek ağrısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Şiddetli dalak ağrısı. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 43
Vücudu arız olan hertürlü illet için . . . . . . . . . . . 44
Cebrailin peygamberimize öğrettiği dua. . . . . . . 44
Kalp ağrıları için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Karındaki solucan için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sıtma için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-89
Humma için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Muhabbeti izale için. . . . . . . . . . . . . . . . . 50-82
Nefsi ıslah için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bağlıyı çözmek için. . . . . . .. . 51-84-91-227-239-240
Sihir iptali için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-90
Cimaya iktidarı gelmeyen için. .. . . . . . . . . . . . 55
Vesvese için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bazı azaları tutulanlar için. . . . . . . . . . . . . . . . 56
İhtilamdan kurtulmak için. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Hamile olmamak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Hamile kalmak için. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rahimde hareket etmeyen çocuk için. . . . . . . . . . 56
Çocuğu düşenler için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hamileler için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Zehirlenmiş olanlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tahta kurusunu def için. . . . .. . . . . . . . . . . . . 59
Karı koca arasında muhabbet için . . . . . . . . . 59-75
Kocanın iyi geçinmesi için. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hırsızı bulmak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sağra için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Cin ve periye uğrayanlar için. . . . . . . . . . . . . . 65
Ümmü sübyan için. . . . . … . . . . . . . . . . . . . 65
Uykuda arız olan her sıkıntı için. . . . . . . . . . . . . 67
Uyku uyumayan çocuk için. . . . . . . . . . .68-86-222
Yatağını ıslatanlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sütten kesilmeyen çocuk için .. . . . . . . . . . . . . 69
Çok ağlayan çocuk için. . . .. . . . . . . . . . . . . . 69
Öfke, kıskançlıkve düşmanlığın izalesi için . . . . . . . 70
Her türlü muzıyatı (küçük haşeratı) def için.. . . . . . 70
Yavrusunu emzirmeyen hayvan için. . . . . . . . . . 70
Ayakları tutulan hayvan için. . . . . . . . . . . . . . . 71
Koyun sürüsünü muhafaza için. . . . . . . . . . . . 71
Hafızanın kuvvetli olması için. . . . .. . . . . . . . . . 72
Bereket için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-77
Hertürlü murat için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Seferde musibetlerden emin olmak için.. . . . . . . . 75
Düşmandan kurtulmak için. . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kısmeti bağlılar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Boşanmış kadını tekrar almak için. . . . . . . . . . . . 75
Zengin olmak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kuranda geçen allah’ın isimleri. . . . . . . . . . . . . 79
Hızır A.S görmek için. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 80
Dilediği şeyi rüyada görmek için . . . . . . . . . . . . . 80
Şeytan vesvesesinden kurtulmak için.. . . . . . . . . . 81
Kulağı işitmeyen için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Her türlü ateşli aletten muhafaza için . . . . . . . . . . 82
Herkeze güzel görünmek için. . . . . . . . . . . . 83-87
Muhabbet için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83-87
Burun kanını durdurmak için. . . . . . . . . . . . . . . 84
Kulunç ve yürek ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Karın ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Boyun ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Hayvana isabet eden nazar için . . . . . . . . . . . . . 86
Hapishaneden kurtulmak için. . . . . . . . . . . . . . .88
Görme zayıflığı olanlar için. . . . . . . . . . . . . . . . 88
İki kişiyi birbirine nail etmek için.. . . . . . . . . . . . . 90
İki kişiyi ayırmak için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Hızır A.S’ ın velilere öğrettiği dua.. . . . . . . . . . . . 91
Kuranla tefeül. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Bir işin hayırmı şermi olduğunu bilmek için . . . . . . 94
Kız isterken hayırmı şermi bilmek için. . . . . . . . . 94
İmanı kamilin nasip olması için. . . . . . . . . . . . . 95
Şeyh sami efendinin iksiri azam virdi. . . . . . . . . . 95

2. BÖLÜM
Havas Eserlerinden Seçmeler
Ledün ve havas ilmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Riyazet ve halvet. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 103
Esmaul hunsa ile dua ve zikir. . . . . . . . . . . . . . 106
Esma çıkartma bölümü. . . . . .. . . . . . . . . . . . 115
Ayların Nahis günleri. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 121
Manevi bakımda dikkat edilmesi gereken hususlar .121
Nusha ve vefk yazarken dikkat edilmesi gerekenler . 126
Kurşun geçirmeyen Tılsım. . . . . . . . . . . .. . . . 128
Boğaz ağrısı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Evradı Behaiyyenin havassı şahı Nakşıbendin Evradı. 131
Evradı bahiyye duası. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 139
Evrası bahaiyyenin Türkçesi. . . . . . . . . . . . . . . 148
Evradı bahaiyyenin anlamı. . . . . . . . . . . . . . . 156
Evradın kasemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kuranda maksatlara göre okunan ayetler. . . . . . . 180
Sihir, büyü, haset ve nazardan sığınmayla ilgili ayetler .180
Muhabbet ve sevgi bağının olması için okunan ayetler 183
Şeytan ve cin şerrinden sığınmada okunan ayetler 185
Şifa için okunan ayetler. . . . . . . . . . . . . .. . . 192
Alim ve ilim sahibi olmak için okunan ayetler . .. . . 196
Evradın hayırlısını istemesi için okunan ayetler . . . 200
Kalp ve basiretin açılması. . . . . . . . . . . . . . . 203
Çocuk doğunca şeytandan korunması için yapılan dua. 206
Gemiye ve diğer vasıtalara binilince okunacak dua . 206
Çocuğunun olması için okunacak ayetler. . . .. . . . 208
Rüyanın hayra çıkması için okunacak ayetler . . . . 210
Borç ödemede kolaylık için okunacak ayetler.. . . . . 212
Fakirlik ve miskinlikten kurtulmak için okunacak ayetler 215
Gayp bilgisini arttırmak için okunacak ayetler. . . . . 217
Hz Ali (R.A.) oğulları ve çektikleri esmalar. . . . . . . 219
Define istiharesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219-235
Evi cinlerden korumak için. . . . . . . . . . . . . . . 220
Sara ve cinli için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Tıbbi olmayan kusma ve halsizlik için. .. . . . . . . . . 221
Yüz felci için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222
Kocasıyla ayrı olan ve araları bozuk olan için. . . . . . 223
Siğil ve çıban için. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 223
Albastı için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Süleyman (A.S) hazinesinde asılı olan Tılsım . . . . . 226
Çok ağlayan çocuk için Tılsım. . . .. . . .. . . . . . . 226
Papaz büyüsü ve her türlü sihir için. . . . . . . . . . .227
Evde bereket ve bolluk için. . . . . . .. . . . . . . . . 228
Hacet için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 228
12 Esma Tılsımları ve faydaları . . . . . . . . . . . . 231
Gece istediği saatte kalkmak için. . . . . . . . . . . . 232
Yolculukta selamet için . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Defineyi muhafaza için. . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Definenin tılsımını iptal ve görevlisini uzaklaştırmak için 233
Hamilenin kolay doğum yapması için. . . . . . . . . . 233
Zihnin ve hafızanın kuvvetliliği için . . . . . . . . . . . . 234
Korkulu rüya görmemek için. . . . . . . . . .. . . . . .234
Rızık darlığı ve kısmet kapalılığı için. . . . . . . . . . .234
Hastanın hastalıktan kurtulması ya da vefatı için.. . . 235
Ev veya ticarethanenin bereketi için . . . . . .. . . . . 236
Davar sürüsünü muhafaza için. . . . . . . . . . . . 237
Bütün hayvanlara nazar için. . . . . . . . . . . . . . 238
Çalınan malın geri gelmesi için. . . . . . . . . . . . . 238
İdrarı bağlı veya yapamayan için. . . . . . . . . . . . 241
Çocuğu olmayan için . . . . . . . . . . . . . . . 241-246
Çocuğu düşen ve yaşamayan için. . . . . . . . . . . . 241
Bir kadın hamile değimli bilmek için . . . . . . . . . 243
Çocuğun olmaması erkektenmi kadındanmı bilmek için 243
Sıkıntı ve havale için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Eli ve ayağı tutmayan için. . . . . . . . . . . . . . . . 245
7 Heykel duası ve izahı. . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Arşı azam arşı mübarek duası. . . . . . . . . . . . . . 260
M. Arabi Hz nin sırrı Acibe Havassı Garibe duası.. . . 266
Ayeti Hirz ve Tılsımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Havassı Fatiha suresi imamı Ali (R.A) . . . .. . . . . . 285
Mührü şerif duası ve Tılsımı . . . . . .. . . . . . . 288
Celcelutiye duasının havass ve fazileti. . . . . . . . . 292
Celcelutiye beyitlerinin sır ve hikmetleri. . . . . . . 294

Büyü malzemeleri:

 

Büyü malzemeleri:  hayal gücüyle sınırlıdır desek yeri. Bazen okunan bazı şeytani güçleri harekete geçirecek söylemler, resim,sabun, tarak saç tırnak elbise parçası iç çamaşırı mendil gibi şahsa ait olan malzemeler, heykel, tahta veya bez bebeğe aynaya, at eşek katır nalı yada tırnakları, bakır demir altın kurşun gibi metaller, toprak yada mezarlardaki topraklar taş mermer saksı yada parçası, iplik çiriş ipi yada normal iplik ibrişim fitil, koyun keçi kedi bağırsağı yılan veya domuz gibi hayvanların derisine  tüyüne yada bağırsak yada kemiğine, kağıda ceylan veya geyik derisine, tavuk ördek kanı yada yumurtası ile güvercin karga hudhud yarasa gibi kuşların kanıyla yada yüreğiyle, ayak basılan yerdeki toprak,iğne çuvaldız ayakkabı bıçak. Çeşitli ot biber darı buğday pirinç arpa mercimek pamuk çekirdeği ceviz fındık badem zeytin çekirdeği yaprağı yağı, gül menekşe gibi kokulu çiçeklerle yada misk veya kokularla mum yada balmumu elma armut ayva limon üzüm gibi meyveler misk kafur zencefil fülfül karanfil çamsakızı tarçın kizbere haşhaş hıyar tohumu rezene tohumu kereviz tohumu kavak yaprağı söğüt yaprağı mersin yaprağı vede daha adını sayamayacağımız nice malzemelerle yapılabilir.

Büyüyle Neler Yapılabilir:

 

Akla gelebilecek birçok hususta büyünün tesirleri görülebilir

İnsanın ailesini etkileyip yuvaların yıkılması, evde geçimsizlik çıkmasına sebep olabilir

Kişilerin üzerinde diğer kişilere karşı etkisi olabilir

Bir kişi büyü sebebiyle eşinden ailesinden ana-baba veya sevdiklerinden yahut diğer kişilerden  soğuyabilir

Kişilerin işleri güçleri talihinin kapanması sağlanabilir

Bu tür büyü yapılan kişilerde işlerin sürekli ve anlamsız derecede ters gittiği görülür

kızlar veya erkeklerin devamlı olarak  bir şekilde evlilik işleri bozulur

ya istenmez olurlar ya istemeye gelenler vazgeçer yada her şey tamamken bile olmadık bir anda engel çıkar ve yine bozulur

kişilere hastalık amaçlı yapılabilir

yapılan kişide sürekli başağrısı sıtma felç humma veya diğer hastalıklar yol açabilir

tıbben çözülemeyen bazı hastalar bu yollarla (büyü bozma)  şifalarına kavuşmuşlardır

delirtmek içinde yapılabilir

bu tür büyü yapılan kişiler dengesiz davranışlar sergilerler, ne konuştuklarını bilmez hale gelebilirler  hayaller görmeye başlayabilirler, bir kısmıda delirebilir,

kişileri öldürmek içinde yapılabilir, bunun en meşhurlarında biride  sabun ile yapılanıdır

erkeklik yada cinsellikle ilgili yapılabilir

erkekliği bağlnanan kişinin hiçbir zahiri sebep ve hastalığı olmadığı halde

ilişkiye giremez. Doktorlarında bu hususta yapabilecekleri pek de bir şey yoktur

yada kadın birleşme anında kasılarak veya başka bir suretle eşini kendide uzaklaştırır.

Her iki surettede birleşme olmaz

Hayvanlara yapılabilir

Bu suretle yapılan büyülerde hayvanlar kısır kalabilir Yahut ardı ardına ölümler olabilir

Bazılarında ise ürün eksikliği olur. İneğin sütü kesilir vs….

Bazı hayvanlarda ise sürekli bir huysuzluk yapar

Eşyalara yada nesnelere yapılabilir

Büyüye konu olan eşyadan bir hayır görülmez. Sahibine faydalı olmaz

Misalen alınan bir arabaya yapılmışsa araba sık sık arıza yada kaza yapar.

Ev tarla bostan vs.. arazi veya mahsulüne yapılabilir

Bu arazi yada hane sahiplerinin arazisi bostanı tarlası vs… olanlar

Mahsülleri az çıkar yada bir sebeple mahsullerden zarar ederler

Ev için yapılmışsa evde bulunan vede evde yaşayan(bu ev sahipleri sonradan değişse bile)

Etkilenir. Huzursuzluk çok olur. Eve girince ağırlık gelir. Velhasılı evde rahat olmaz

Burada saydığım hususlar aklıma gelenlerdir.Bunların dışındada olabilirler.

en doğrusunu Allah c.c. bilir.

Büyü Tabiatları:


Bildiğimiz üzere tabiatta 4 unsur vardır. Bunlar toprak ateş hava ve su unsurlardır.

Unsurlarına göre vefklerin ait oldukları, daha doğrusu daha fazla faydalı oldukları alanlar vardır. Örneğin ateş unsurlu vefkler muhabbet için diğer vefklere göre daha uygundurlar.  Diğer bir konuda istenen, yani vefk yapılacak olan kişinin unsurundan vefk olması, diğer tabiatlı vefklere göre daha faydalıdır. Örneğin su unsurundan olan birine su unsurlu vefk yapılırsa, diğer unsurlara göre daha yararlı olur. Eğer kişinin şifaya ihtiyacı varsa vede tabiatı da su tabiatı ise, çok faydalı olur. Çünkü su unsurlu vefkler şifa için uygundur. Konu karşı tarafın tesiri muhabbeti nefreti helakı ise, istenen kişinin unsuru ön plana çıkmalıdır. Misal siz toprak unsurundansınız, aşkını celp etmek istediğiniz kişi ise ateş unsurundan ise ateş unsurlu vefk yapmak yaptırmak gerekir. Eğer karşı taraf su unsurundan vede yine aşk vefki yaptırmak isterseniz bu kez, muhabbete uygun bir vefk olan ateş unsurlu  yada o kişinin unsuruna uygun su unsuru kullanılmış bir vefk kullanmak daha uygun düşecektir. Barishoca.net. Fakat bu sadece o alanda faydalanılabilceği anlamına gelmez. Bu yüzden her vefk unsuru kendine has bazı  işlere uygun olsada yine de o unsura tam ters olan bir alan içinde kullanılabilir. Unsurlarına dikkat edilerek yapılan vefklerde yapılan o vefke ait tabiat harflerinin eklenmesi hususu dikkate değerdir. Vede vefklerde tesir arttırıcı bir özellik olur. Yinede şunada dikkat etmek lazımki o vefkin tabiatı ile kullanılış amacı aynı değilse bu harflerin kullanılmaması daha uygun düşecektir. Toprak unsurlu vefk başlıklı makalemi okursanız örneği görebilirisiniz.

Toprak unsurunda verilecek vefk örneğinde muhabbet için olan bir toprak unsurlu vefk kullanılmaktadır. Bu vefkin yapımımda amaç muhabbet teminidir. Bu vefkin çevresine, o unsurlar ilgili olan toprak harflerinin eklenmesi amacımıza zarar verebilir. Bu yüzden amaca ekleneceklerin iyi düşünülmesi gerekir. Dediğimiz gibi o unsura ait hurufların eklenmesi hususunda diyeceğim şudur ki: Eğer o vefk hastalandırmak için olsaydı, çevresine toprak harflerinin eklenmesi iyi olurdu vede böylece vefkin tesiri arttırılmış olabilirdi. Vefklerin unsurlarına göre eklenebilecek bazen esma bazen azimet bazen tılsım bazen huruflar olabilir. Büyü unsurları, büyü tabiatları.

SU BÜYÜSÜ:


 

Su unsurlu vefkler gerek suya atılmak gerekse suya konularak içme yoluyla tatbik edilen vefklerdir. Tabii bu genel kullanım şeklidir. Örneğin serperekte kullanılabilir. Diğer bir yaygın kullanım şeklide şifa için olmalarıdır.  Şifa unsurlu vefkler en çok şifa amaçlı ve içirme olarak kullanılır. Gerek ayetler gerekese tıp kalemleri denilen şifa tılsımları ilede kullanılır. Daha önceki konularda belirttiğimiz gibi vefklerin hanelerinde sadece harf veya rakamlar olmaz. Başka hatem sembol yada tılsımlarda bulunabilir. İçirme olan vefklerin su unsuru olması şart değildir. Muhabbet için yada cin musallatı gibi değişik konularda yapılacak vefklerden içilme olanların su unsurunda olması şart değildir. Okuması olan çeşitleri olduğu gibi okuması olmayan çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş bıçak cam taş ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bu unsurun gerek vefklerine ait gerekse diğer bu tür tılsım veya muska formüllere ait olan özel azimetler eklenebilir. Bunun yanında konuyla ilgili olan vede isimlerin yada niyetin geçtiği kısa bir azimette kullanılabilir. Bir kısmında ise azimet kullanmaya gerek yoktur. Su ile yapılan işlemlerden okuma olanlarıda vardır. Sadece vefkler  değil aynı zamanda ayetler veya tılsımlarda suya konularak yapılabilirler. Suya okumakla da işlemler yapılabilir. Su büyüsü, sulu büyü, suyla yapılan büyüler, su ile yapılan büyü, su büyüleri, su serpme büyüsü.

Hava Büyüsü:


 

Dört unsurdan bir taneside hava unsurudur. Hava unsurlu vefklerin bir kısmı taşımayla bir kısmıda rüzgara maruz bırakılarak çalışır. Örneğin ağaca asılmışsa, rüzgar onu salladığı zaman çalışır. Genel hacet, uzaktan kişilerin getirilmesi gibi hususlarda müessirdir. Koruma vede cin musallatı uzaklaştırma konularından da kullanılabilir. Bu tür vefklerden taşıma olanı çoktur. Taşınan vefklere bazı ayetler tılsımlar esmalar yada hatemler eklenmesinin faydası malumdur. Bu eklemeler herkesin sahip olduğu ilime göre değişebilir. Okuması olan çeşitleri olduğu gibi okuması olmayan çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş bıçak cam taş ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bu unsurun gerek vefklerine ait gerekse diğer bu tür tılsım veya muska formüllere ait olan özel azimetler eklenebilir. Bunun yanında konuyla ilgili olan vede isimlerin yada niyetin geçtiği kısa bir azimette kullanılabilir. Bir kısmında ise azimet kullanmaya gerek yoktur. Örneğin celp için bicelbi keza ila muhabbeti keza lı bir azimet yazılabilir.  Hava büyüsü, hava unsurlu büyü, havas tabiatlı büyü, yel büyüsü, rüzgar büyüsü. Asılan getirme büyüsü, balkona asma büyüsü, döndürme büyüsü.


Ateş Büyüsü:

 

Ateş unsurlu vefklerin en yaygın kullanıldığı alan muhabbet aşk sevgi ve celp işlemleridir. Yakılarak kullanıldıkları gibi taşınarak ta kullanılabilir. Bu vefklerin çevresine nari harflerin eklenmesi de genel olarak faydalıdır. Bazı zamanlar şifa yada cin musallatı nı defetmek için, büyü bozmak için kullanılabilir. Örneğin altını ıslatan biri için yapılan vefkte ateş unsuru kullanılması gayet yerinde bir davranış olur. Ateş unsuru su unsuruna düşman olduğu için, o hastalığın şifası temin edilmiş olabilir. Yine uzaktan insanların getirilmesi konusunda da ateş unsurlu vefkler mücerreptir. Okuması olan çeşitleri olduğu gibi okuması olmayan çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş bıçak cam taş ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bu unsurun gerek vefklerine ait gerekse diğer bu tür tılsım veya muska formüllere ait olan özel azimetler eklenebilir. Bunun yanında konuyla ilgili olan vede isimlerin yada niyetin geçtiği kısa bir azimette kullanılabilir. Bir kısmında ise azimet kullanmaya gerek yoktur.  Örneğin aşık etmek etmek için karşı tarafın sevgisi için ahrik kalbi keza ala hubbi keza lı bir azimet kullanmak iyidir. Ateş büyüsü, ateş büyüleri, ateş unsurlu büyü, ateş tabiatlı büyü, ateş unsurlu büyü.

Toprak büyüsü:

Aşağıdaki Bahse konu olan toprak unsurlu muhabbet için olan vefkimiz budur.

 

Toprak unsurlu vefkler yada toprağa gömülen muska tılsım ve ayetler, Aşk muhabbet bağlama helak etme genel hacet iş güç cin musallatı nazar büyü bozma  gibi konularda yaygın kullanılır. Bazı kaynaklarda hastalandırma konularına uygun olduğu söylenir. Fakat bu nitelendirme toprak unsurlu vefkler için kısmen geçerli olabilir. Diğer yapılan toprağa gömme işlemleri için geçerli olmaz. Okuması olan çeşitleri olduğu gibi okuması olmayan çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş bıçak cam taş ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bu unsurun gerek vefklerine ait gerekse diğer bu tür tılsım veya muska formüllere ait olan özel azimetler eklenebilir. Bunun yanında konuyla ilgili olan vede isimlerin yada niyetin geçtiği kısa bir azimette kullanılabilir. Bir kısmında ise azimet kullanmaya gerek yoktur.  Toprak unsurlu vefkler için hastalık vermek için kullanılmak için uygun olduğu söylense de, her vefkin kendine göre ayrı işlerde kullanılabildiğini belirtmiştik. Buna ilk unsur vefki konumuz olan örnekte vermek istedim. Sözkonusu vefkimiz toprak unsuru olan, fakat muhabbet işinde kullanılan bir vefktir. Bu vefk muhabbet için yazılır. Çevresine toprak harflerinin yazılmasının vefkteki amacımıza zarar vereceği kuvvetli ihtimaldir.  bu yüzden bu muhabbet vefkinin çevresine toprak harfleri yazılmaz. toprak büyüsü, toprağa gömme büyüsü, toprak büyüleri, toprağa gömülerek yapılan büyü.

Muska büyüsü nasıl yapılır:

 

Daha önceden muskaların sadece vefk yada tılsımlardan daha etkili olabileceğini yazmıştık. Bunun sebebi ise vefkin sadece bir formül olarak kalmasından ibarettir. Örnek olarak, sevdiğiniz birisi var vede bu kişinin size aşık olması için işlem yaptıracaksınız. Bunun için vefk yaptırdınız, size okumada verdiler, geceden sabaha kadar okuyun vs…  sizde okuyorsunuz. kişilere özel vefkler yapmak için ayrı hesaplamalar gerekecektir. ayrı ayrı esmalarının bulunması azimetinin oluşturulması vs.  hata yapma ihtimali çok yüsek olacaktır. Hepsi tam doğru yapılsa bile çalışma ihtimali çok yüksek değildir. Doğru yapıldığını varsaysak bile okuyan kişi vefkin ait olduğu burcun gününde ve saatinde okuması gerekir. Bunları hesaplamak içinde belli bir bilgi birikimi lazım. Hergün ve gece bu saatler değişmktedir. Bu yüzden başarı oranı çok düşüktür.  Özetle vefk tek başına çoğu zaman tesirli olduğu söylenemez.

Düşününki vefk yazılımış bunun yanında ayetlerde var, bunun yanında niyetiniz doğrultusunda tılsımlarda eklenir. Başka esmalarda eklenebilir. Muskalar sadece ayetlede yapılabilir. Fakat ihtiyaca göre gerekli olan vefk tılsım muskalarda eklenebilir.

Muska gerekli olan ayet tılsım vefk ve esmalar hatemler eklenmek suretiyle oluşur. Zamanlama çok önemlidir. Yazıldıktan sonra uygun bir şekilde sarılıp hava-su almayacak şekilde sarılıp kaplanır. Balmumu yada naylon işinizi görecektir. Muska yazımında ayetlerin ilk olarak yazılması en çok dikkat edilmesi gereken noktadır.

Tılsım nasıl yapımında takip edilmesi gereken sıralama şunlardır.

Malzemeler

Öncelikle malzemeler mümkünse yeni olmalı.

Özelliklede yazılacak olan cisim. Eğer özel olarak kullanılmış bir nesne verilmişse formülde, ona riayet etmeli. Misal atın sol ayağından düşmüş nala yazılacak diyorsa mutlaka o olmalıdır. Yeni nal olsa yada sağ ayağından çıkmış olsa diye düşünmeyin.

Bakıra yazılacak diyorsa demire yada gümüşe yazsam olur mu gibi bir düşünceye girmeyin

Velhasıl malzeme özel olarak verilmişse mutlaka o olmalı.

Fakat genel olarak kağıda yazıldığı için temiz ve kullanılmamış bir kağıt işimizi görür

Temizlik

Bulunduğunuz mekan ve üzeriniz temiz olmalı. Eğer ara sıra tılsım yapan biriyseniz mutlaka evvelinde gusül abdesti alın. Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra hiç giyilmemiş olsun

Mekanda kirlilik teşkil edebilecek nesne veya hayvan vs.  leri çıkarın.

İmam ı Gazali Hazretleri temizlik konusunda ‘’taharet üzere olunki cinler amellerinizi bozmasın’’ der. Temizliğin önemi böylece anlaşılmıştır.

Tasarlama.

Yapılacak olan tılsımı daha önceden yanlış mı doğrumu, hangi sıraya göre yazılmalı, neler eklenmeli yada okunmalı vs.  önceden hazırlıklar tam olmalı. Genel olarak tılsımların hepsinde olmamakla birlikte birçoğunda çizimler önceden yapılıp, vakit geldiği zaman direk tılsımı yazma işlemine başlayıp vakit içinde çizimlerle uğraşıp vakit kaybından kurtulmuş olursunuz.

Vakit:

Yapılacak işin vaktini saatini daha önceden bilmeniz gereklidir. Hatta günlerde önemlidir. Bu yüzden çeşitli kaynaklardan saat hesap usullerini öğrenip yapacağınız tılsıma  en uygun güne ve Saate dek getiriniz.  Kişinin burcuna ait olan gün ve ya gecelerin

Tütsü:

Tütsü özel olarak formülde belirtilmemişse şart olmamakla beraber yapılması tılsımın tesirini arttırır. Başlangıç aşamasındaki kişiler ne kadar itinalı olurlarsa başarı ihtimalleri o kadar artar.

Hayırlı işlerde cavi  yada günlük gibi güzel kokulu buhurlar yakılması iyidir. Ayrıca her güne ait olan tütsülerde vardır. Eğer o günün tütsüsü de yakılsa faydalıdır.

Tılsımı  yazmak:

Tılsım  yapmadan önce 2 rekat hacet namazı kılıp sonra 1 fatiha 3 ihlas yahud 3 fatiha 7 ihlas okuyup o tılsımı sizlere ulaştıran kişilerin ervahı ruhaniyetlerine hediye etmenizde faydalıdır.

Tılsımdaki  yazım sırasına riayet ederek yazıma devam edilir. Harf veya rakamlar arasındaki boşluklara ve çizgiye değip değmediklerine, yada çizgiyi geçip geçmediklerine çok dikkat etmek gerekir.

Eğer eklenmesi gereken bazı özel esma ayet yada tılsım veya hatem gibi yazılar eklenir.

Tılsım  yazmak bittiğinde.

İsterseniz güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip sonra güzel bir şekilde katlayınız.  Şart olmamakla birlikte tesiri arttırma açısından iyidir. Özel olarak bir buhur verilmişse ona riayet etmek gerekir.

Balmumu ile yada naylon ile hava ve su almayacak bir şekilde sarılır. Balmumu ile muhafaza altına almak her zaman daha iyidir. Çünkü naylon gibi sentetik değil doğal bir maddedir.

Özel olarak belirtilmemişse boyunda yada sağ pazuda taşınır.özellikle Şifa konularında çeşitli aza isimleri zikredilir. Bunlara riayet etmek gerekir. Tılsımlar  sonradan iğne veya başka bir cisimle delinmemelidir yada yerlere düşürülmemeye dikkat edilmelidir.

muska büyüsü, muska büyüleri, muska büyüsü nasıl yapılır, büyü muskası, büyü muskası nasıl yapılır.

Nazar büyüsü:

Nazar insanlar tarafından genel olarak bakışlarıyla yayılan olumsuz enerjinin karşı tarafta yoğunlaşıp zarar vermesidir. Bazı kişilerin düşüncesi sadece hasetçi bakışla bu zararın olacağı yönünde olsada bu düşünce yanlıştır. Nazar değmesi için kötü gözle bakmak şart değildir. Karşı tarafa nazar değmemesi için “Mâşâallah la kuvvete illa billah’’ denir.

Bu hadis i şerifi okursanız demek istediğimi anlarsınız.

Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu. (Beyheki, İbni Sünni)

Nazar ayetleri, vefki tılsımı muskası, gerek insanın üzerinde bulunan nazarın tesirinin kalkması, daha sonra gelecek olan nazarların kötü tesirlerinden kurtulma işine yarayabilir.

Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Nazar büyüsü.

Bağlı çözme büyüsü:

 

Kişilerin rızıkları bahtları talihleri kısmetleri  yolları dilleri yada erkeklikleri bağlanabilir. Bu saydığımız bağlılık türlerinin içine cinsel bağlılık yada şehvet dil yol vb. bağlılıkları da girer. Bunların genel olarak çözülmesi işlemlerine bağlı çözme işlemleri denir. Bağlı çözme ayetleri vefkleri tılsımları, muskaları, eğer bilinen bir özel sıkıntı varsa ona özel formüllerin uygulanması daha mücerreptir. Genel bağlı çözme formüllerinin yanında sihir bozma formülleri uygulamakta oldukça müessirdir. Kişide erkeklik bağlılığı varsa onun çözülmesi için ona özel formüllerin yapılması iyi olur. Bu tip bir vakada kısmet bağını açma işine yarayan muska çokta fayda vermeyecektir. Kısmeti bağlı olan birine de erlik bağı açma tılsımları pek faydalı olmayacaktır. Bu yüzden genel bağlı çözmenin yanında bağlılık çeşidine özel, bağlı çözme formüllerin de yapılması gerekir. Bazen bağlılıklara özel olarak görevlendirilmiş cinler veya başka varlıklar sebep olabilir. o tip durumlarda ise yine ilgili konuyla alakalı çalışmalar yapılmalıdır. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Bağlı çözme büyüsü, bağlı açma büyüsü, bağ açma büyüsü, bağ çözme büyüsü.

Şans talih açma büyüsü:

 

Bazen kişilerin bahtları şans talihi çeşitli vesileler engel olur. Bunlar bazen yapılmış olan bir büyü bazen cin musallatı yada nazar beddua gibi vesilelerdir. Bu tip bir durumdan dolayı bağlılık oluşuyorsa öncelikle sebep ortadan kaldırılmalı. O zaman bu tür Şans talih baht açma ayetleri vefki tılsımı  muskası güzel bir yardımcı olarak kullanılabilir. Bazı kişilerde ise bu tür bir sıkıntı olmadan da şanssızlıklar görülebilir. Bu tür durumlarda konuyla ilgili konularda kişilerin şans baht ve baht konusundaki sıkıntılarının gitmesi için ilgili muskalar yararlı olacaklardır. Eğer bahsettiğimiz Büyü cin musallatı nazar beddua adak gibi bağlılığa sebep olan etkiler kaldırılmazlarsa, yapılan şans baht talih  açma işlemleri kısa süreli faydalı olabilse de ilerleyen aşamalarda tekrardan sorunlar başlar. Bir kısmı okumalı olabilir.Tütsü şart olanlarıda olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Taşıma yakma gömme serpme mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma içirme serpme suya  atma mekana asma gibi şekillerle tatbik edilebilir Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir.  Şans büyüsü, şans açma büyüsü, talih büyüsü, talih açma büyüsü.

Şifa büyüsü:

Aşk muhabbet sıkıntı gibi konularda tılsımlar yada muska yada vefkler yoluyla denense de, iş hastalıklar konusuna gelince halkımız maalesef biraz çekinceli. Birçok  hastalığın doktorluk tedavisi olduğu gibi manevi tedavisi de olabilir. Özellikle panik atak uykusuzluk baş ağrısı gibi konularda dahil pek çok hastalığın şifası için muskalar mevcuttur. Bu tip hastalıkların genel sebebi manevi hastalıklardır. Bunlardan kurtulmak için sadece şifa değil, geliş sebebine bağlı olarak gerekli diğer tedavide yapılmalıdır. Büyü ve cin musallatı belirtileri başlıklı makalelerimizi okursanız demek istediğimiz daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Öksürük felç her türlü baş diş boyun kulak ağrısı romatizma ağrıları için göz hastalıkları kulak ağrıları sağırlık için, tıbbın çare olamadığı hastalıklar için ve de aklınıza gelebilecek her çeşit hastalıklar için çeşitli şifa tılsımları mevcuttur. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Şifa muskaları çoğunlukla iki şekilde kullanılır. Taşıma vede içme. Tabii bunun yanı sıra yastık içine konan tütsü edilen serpilen ve benzeri şekilde kullanılan şifa muskaları da mevcuttur. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Şifa büyüsü, şifa bulma büyüsü.

Koruma büyüsü:

Gerek insanlar olsun gerek hayvanlar yada sahip olduğunuz herhangi bir mekan taşıt, tarla, bahçe ve benzeri şeylerin afetlerden vede diğer zararlı olan şeylerden korunması için alınabilecek zahiri tedbirlerin yanında batıni tedbirlerde vardır. Bunlar okunacak ayetler veya dualar olduğu gibi yazılan ayet vefk tılsım muska ve benzeri yollarla alınan tedbirlerde olabilir. Koruma ayetleri vefkleri tılsımları yada  muskaları, kaza ve belalardan korunmak için yada büyü sihir bağlılık nazar gibi kötü etkenlerden, cin peri gibi ruhanilerin zararlarından korunmak için yazılır. Bunların içinde düşman şerlerinden korunmak bıçak kurşun gibi harp ve delici aletlerin zararlarından korunmak için, vede akrep yılan gibi zehirli yada yırtıcı hayvanların şerrinden muhafaza olmak için gerekli vesile oluşturulabilir. Koruma denince çok geniş bir kavram oluşabileceği için sayısız özel koruma ayeti duası vefki tılsımı olabilir. Doğal afetlerden korunma köpekten korunma yıldırım çarpmasından korunma gibi akla hayale gelebilecek pek çok konuda ayrı ayrı koruma görebilirsiniz. Bazen bu korumaların görevlileri gelerek vesile olurken bazen korumadaki yazıların kendine has özelliklerinden dolayı korunma sağlanır. Yani bazı kişilerin iddia ettiği gibi bazı ruhaniler geldiği zaman muskayı tılsımı yada vefki vs… nin içinde olanı okuyup ta vazgeçtiği olayı çok eksik bir bilgidir. Hastalıklardan korunmak yada erkek yada bayanların şerlerinden korunmak gibi koruma çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma gömme mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Koruma büyüsü, koruma büyüleri.

Şirinlik güzellik büyüsü:

 

Bu tür ayetler vefkler tılsımlar ve muskalar, insanları diğer insanlar yada belirli bir kitle olan tüm bayanlar yada tüm erkekler gibi genel kategorilere güzel iyi hoş göstermek için kullanılabilir. Özel olarak eş yada aile üyelerine hoş görünmek içinde uygulamalar bulunur. Güzellik ve şirinlik muskası, kısmet açma tılsım muska veya vefklerinin yanında kullanılırlarsa, o isteğe daha da yaklaşılmış olur. Çünkü eğer bağlılık varsa, o bağlılık çözülmeden ne kadar güzel vede hoş görünülse görünülsün, özellikle neticelenme aşamasına geldiği zaman aksilikler baş gösterir. Bu tür şirinlik muskalarında taşıma, içip yıkanma, yüze sürme, başta taşıma sık görülen uygulamalardır. Okumalı yada okumasız olabilir. Bunun yanında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Şirinlik büyüsü, şirin görünme büyüsü, şirin olma büyüsü, güzellik büyüsü, güzel olma büyüsü, güzel görünme büyüsü

Niyet büyüsü:

 

Dualar genel olarak, sözlü olarak isteklere vesile olmaktadır. Fakat muska tılsım ve vefk yada hatem gibi yazma yolu ile de vesileler oluşturulabilir. Belirli konularda, o konulara özel muskaları yayınladık. Bazı muskalar vardır ki, bunlar her niyet ve hacet için faydalı olabilir. Bu çeşit muskalarda amaç kişinin genel olarak, işlerinde ve yaşantısında yardımcı olmaktır. Bu çeşit muskayı taşıyan kişi eğer bir işte çalışıyorsa yada ticaret yapıyorsa kolaylık sağlar. Bir kimseden haceti varsa yine kolaylık sağlanır. İmtihana giriyorsa yada başka bir başarılı olması gereken iş varsa yine faydalıdır. Borçlu ise borcunun ödenmesinde işsizse, iş bulmasında, hasta ise şifaya kavuşmasında da kolaylıklar sağlanabilir.  Vel hasılı burada sayabileceğimiz yada sayamayacağımız hemen hemen her alanda, kişilerin tüm niyetlerinde yardımcı olarak faydalanabilecek yardımcı bir unsurdur.  Bazı muskalar belirli konularda özel olarak işe yararken bunun yanında da her niyet için de faydalı olabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir.

Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Niyet büyüsü, hacet büyüsü, istek büyüsü.

Rızık iş bereket büyüsü:

 

Bazen kişilerin rızk konularında yada iş konularında çeşitli vesileler engel olur. Bunlar bazen yapılmış olan bir büyü bazen cin musallatı yada nazar beddua gibi vesilelerdir. Bu tip bir durumdan dolayı bağlılık oluşuyorsa öncelikle sebep ortadan kaldırılmalı. O zaman bu tür rızk-iş güç açma muskası güzel bir yardımcı olarak kullanılabilir. Bazı kişilerde ise bu tür bir olmadan da iş güç sıkıntısı çekebilirler. Örneğin genel piyasadaki sıkıntılarda buna sebep olabilir. Bu tür muskalar genel olarak taşıma veya eve dükkana, ticarethaneye asma olarak uygulaması yapılır. Özellikle bereket konusunda ise eve asma, kilere koyma, cüzdanda taşıma gibi unsurlar diğerlerine göre daha çok kullanılırlar. Eğer bahsettiğimiz Büyü gibi bağlılığa sebep olan etkiler kaldırılmazlarsa, yapılan rızık açma işin gücün rast gitmesi, yolunda olması ve bereket  işlemleri kısa süreli faydalı olabilse de ilerleyen aşamalarda tekrardan sorunlar başlar.Bir kısmı okumalı olabilir. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara  yada mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmiş ise buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Rızık büyüsü, bereket büyüsü, iş büyüsü.

Kısmet açma büyüsü:

Bazen kişilerin kısmetlerine çeşitli vesileler engel olur. Bunlar bazen yapılmış olan bir büyü bazen cin musallatı yada nazar beddua gibi vesilelerdir. Bu tip bir durumdan dolayı bağlılık oluşuyorsa öncelikle sebep ortadan kaldırılmalı. O zaman bu tür kısmet açma ile ilgili ayetler vefkler tılsımlar muskalar iyi bir yardımcı unsur olarak kullanılabilir. Bazı kişilerde ise bu tür bir engel olmadan da kısmetleri gecikebilir. Bu tür durumlarda kısmet açmayla ilgili ayet, muska vefk ve tılsımlar kullanılarak kısmetlerin çıkması için gerekli ortam sağlanmaya çalışılır. Eğer bahsettiğimiz büyü cin musallatı nazar gibi bağlılığa sebep olan etkiler kaldırılmazlarsa, yapılan kısmet açma işlemleri kısa süreli faydalı olabilse de ilerleyen aşamalarda tekrardan sorunlar başlar.

Eğer hazırlanan işlem biri muska ise, muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma içirme serpme suya  atma, kına yakma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günah mı konusunda da açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Kısmet büyüsü, kısmet açma büyüsü, kısmet açma büyüleri, kısmet büyüleri.

GETİRME BÜYÜSÜ:

Bir insanı başka bir kişinin yanına yada belirli bir mekana getirmek için kullanılır. Getirme döndürme işlemleri, Muska vefk tılsım muska yada ayetlerle olabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Örneğin size sıkıntı verdiği halde karşı tarafa da etki edebilir. Veya karşı tarafı size yönlendirirken aynı zamanda değişik etkilerde ortaya çıkarabilir. Genel olarak bu işlemlere isimler yazılır. Bu isimler hem istenen hemde isteyen kişiler ve anne isimleridir. İsimlerin geçtiği vede değişik şekillerde olan niyeti belirten kısa dua kısmına azimet diyoruz. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kişilerin üzerinde eğer büyü cin musallatı gibi etkiler varsa onların öncelikle temizlenmesi gerekir. Eğer kişilerin üzeri temizlenmezse iki ayrı ve zıt etki olacağından kişiler gelgitler yaşayabilir. Celp için  olan muskalarda  karşı tarafın aklı fikri kalbi endamı ve damarları bütün azaları hedef alınabilir. Celplerde cesede hitap edilmeside uygundur. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme rüzgara asma içirme yoluna serpme suya  atma gelmesi istenen mekana asma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Daha önceki muskalar büyümü günahmı konusundada açıkladığımız gibi şeytani frekanstan formüller olmamasına dikkat edilmelidir. Getirme büyüsü, döndürme büyüsü, sevgiliyi getirme büyüsü, geri döndürme büyüsü, sevgiliyi getirme büyüsü, sevgiliyi döndürme büyüsü.


BAĞLAMA BÜYÜSÜ:

Bu çeşit muskalar vefkler yada tılsımlar, genel olarak bağlama dediğimiz yada düğümleme dediğimiz işlere yararlar. Bu işlemlerde yapılan amaca göre çok değişiklik kazanabilir. Örneğin uyku bağlamak için yapılan muskalarda matlubun yani istenen kişinin uykusu bağlanır. Bu şekilde talibin yani isteyen kişinin istediği netice olana kadar uykusu düğümlenir. Bu yapılan uyku bağlaması bir kişinin size gelmesi içinde olabilir, bir isteğinizi yerine getirmesi yada düşmanı helak etmek içinde kullanılabilir. Erkeklik bağlama gibi işlemlerde ise genel olarak ya tamamen yada belirli kişiler  haricindekilere karşı bağlanabilir. Bunun gibi sadece bir kişiye karşıda bağlanabilir. Kişinin basireti yada rızkı kısmeti şehveti gibi bağlılıkların yanında kişilerin aklı fikri kalbide bağlanabilir. Akla hayale gelebilecek pek çok konuda bağlama çalışmaları yapılabilir. Muhabbet aşk gibi konular için yapılan bağlamaları bu tür bağlamalar daha değişiktir. Fakat muhabbet için uyku bağlamayı da bu sınıfa dahil edebiliriz. Muska yapılırken, Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Örneğin size sıkıntı verdiği halde karşı tarafa da etki edebilir. Veya karşı tarafı size yönlendirirken aynı zamanda değişik etkilerde ortaya çıkarabilir. Genel olarak isimler yazılır. Bu isimler hem istenen hemde isteyen kişiler ve anne isimleridir. İsimlerin geçtiği vede değişik şekillerde olan niyeti belirten kısa dua kısmına azimet diyoruz. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Bazı bağlama  çeşitlerinde ise sadece isteyenin yada istenen kişilerin isminin kullanıldığı azimetlerde kullanılabilir. Kağıda deriye  kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme rüzgara asma içirme yoluna serpme suya  atma gelmesi istenen mekana asma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Bağlama büyüsü, büyü bağlaması, bağlamak için büyü.

 

AŞK BÜYÜSÜ:

İnsanların size aşık olmaları için yapılır. Ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Bunlarden herhangi biri yada ikisi yada hepsi bir arada yazılabilir. Muska olarak yazılıyorsa, yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Örneğin size sıkıntı verdiği halde karşı tarafa da etki edebilir. Veya karşı tarafı size yönlendirirken aynı zamanda değişik etkilerde ortaya çıkarabilir. Genel olarak isimler yazılır. Bu isimler hem istenen hemde isteyen kişiler ve anne isimleridir. İsimlerin geçtiği vede değişik şekillerde olan niyeti belirten kısa dua kısmına azimet diyoruz. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Kişilerin üzerinde eğer büyü cin musallatı gibi etkiler varsa onların öncelikle temizlenmesi gerekir. Eğer kişilerin üzeri temizlenmezse iki ayrı ve zıt etki olacağından kişiler gelgitler yaşayabilir. Aşk için olan muskalarda  karşı tarafın aklı fikri kalbi endamı ve damarları bütün azaları hatta ruhu bile hedef alınabilir. Barışmak için yapılacak olan muskalarda da asıl hedef nokta karşı tarafın kalbi olmalıdır. Kağıda deriye kumaşa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir. Bir kısmı bir kısmı okumasız bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme rüzgara asma içirme elbiseye yada kapısına yoluna serpme veya suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Aşk büyüsü, aşık etme büyüsü, bağlayan aşk büyüsü, aşk büyüsü bağlaması.


İtaat büyüsü:

 

İtaat için olan tılsımların vefklerin yada muskaların, ortak özellikleri hedef kitleyi kişinin isteklerine boyun eğmesini sağlamak için vesile olabilmesidir. Bu itaatten kasıt bazen cinler ve benzeri varlıklardır. Bazen ise büyüklerin yada eşlerin veya sizinle konuşan kişilerin itaat etmesini sağlamaktır. İtaat mühürleri tılsımları haliyle insanları köle edecek değildir. Fakat bazı insanlara dikkat edilirse yalan bile söylese başkaları ona karşı pek bir şey diyemez. Haklı olsa bile karşısındaki susmak zorunda kalır. Normal yapısı buna müsait olmayan insanlarda dahildir. Muhatap olduğunuz kişilerin size karşı çıkmaması istendiği zaman bu tılsım türlerine müracaat olunur. Hatta hayvanların itaat etmesi için bile kullanılan tılsımlar vardır. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir.Tılsımlar bahsinde de anlattığımız gibi şeytani yoldan yapılanları, imandan edebileceği için dikkatli olmak icap eder. İtaat büyüsü.

Sevgi büyüsü:

 

Bu tür tılsımlarda, genel olarak yakılma olanlarının diğerlerine göre daha tesirli olmalarıdır. Nari harfler kullanılması ise genelde tesiri arttırır. Bazılarında azimet kullanılır bazılarında ise kullanılmaz. Bu azimetler bazen okuma bazen yazma bazen her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı tılsımların isim yerleri içinde olsa da bazılarınınki alta eklenir. Kişilerin üzerinde eğer büyü cin musallatı gibi etkiler varsa onların öncelikle temizlenmesi gerekir. Eğer kişilerin üzeri temizlenmezse iki ayrı ve zıt etki olacağından kişiler gelgitler yaşayabilir. Muhabbet ve sevgi için olan tılsımlarda, aşk tılsımlarındaki gibi, karşı tarafın aklı ve kalbi genel olarak hedeftir. Kalbin hedef alınması daha uygundur. Tesir tılsımlarında kişinin kalbi vede aklı asıl hedef ise de, tesirler tılsımlarında  biraz daha fazla beyne hitap eder. Tılsımlar bahsinde de anlattığımız gibi şeytani yoldan yapılanları, imandan edebileceği için dikkatli olmak icap eder. Kağıda deriye bakıra gümüşe taşa cama aynaya kumaşa tırnağa ve benzeri nesnelere yazılarak kullanılabilir.Bir kısmı için okuma gerekebilir. Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Sevgi büyüsü, muhabbet büyüsü

Tütsü büyüsü:

 

Bu çeşit tılsımlarda veflerde yada muskalarda dikkat edilecek olan husus verilen tütsü eğer özel bir tütsü çeşidi ise ona dikkat etmektir. Aslibent tütsü edilecek denmişse onun yerine günlük buhur etsem olurmu demeyin. Verilen bilgiye riayet edin. Güzel kokulu demişe günlük cavi od ağacı gibi buhurlar kullanabilirsiniz. Kötü kokulu denmişse soğan kabuğu gibi kötü kokulu nesneler buhur olarak yakılır. tılsımları Çizgili çizgisiz olabilir. yakılan taşınan asılan suya atılan serpilen gömülen, taşınan içilen yıkanılan, okumalı okumasız olan ve benzeri çeşitleri mevcuttur. Aşk muhabbet barıştırma birini getirmek için büyü bozma cin musallatı bağlı çözme kısmet açma ayırma ve soğutma, şifa koruma, bağlama, rızık bereket kısmet şirinlik hafıza ilim rüya görünmezlik helak davetler vede akla gelebilecek pekçok konuda bu tılsımlar kullanılabilir. Tütsü yada buhur dediğimiz, günlük, cavi, od ağacı, ve benzeri nesnelere okuyarakta yapılabilirler. Tütsü büyüsü, tütsülü büyü, tütsü büyüleri, tütsü yapılan büyü, tütsü yapılan büyüler.

Okumasız büyü:

 

Bu çeşit vefk muska, tılsımların yapım öncesinde, yapım esnasında yada yapıldıktan sonra uygularken herhangi bir okuma yapmaya gerek yoktur. Tabii işlemlerden önce, genel olarak her havas yada vefk yada tılsım işleminde okunabilecek bazı ayet esma veya dualar vardır. Bu okunacak olanları tılsım vefk muska yaparken dikkat edilmesi gereken yada inceliklerini anlatan yazılarda açıklamıştık.

Bu çeşit tılsımlar kağıda deriye tırnağa taşa bakıra gümüşe altına demire, herhangi bir azaya  veya toprağa ve aklınıza gelebilecek herhangi bir madene veya nesneye yazılabilir.

Yazmadan önce veya yazarken veya yazımdan sonra uygulama yaparken okumaları olabilir. Bazıları ise taşındığı veya kullanıldığı sürece okuma gerektirebilir.Uygulama aşamasında ise taşınan, içilen, serpilen, yakılan, suya atılan, toprağa yada eşiğe yada taş altına gömülen, su, akarsu veya denize atılan, yalanan çeşitleri mevcuttur. Çizgili ve ya çizgisiz olabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir.

Aşk, muhabbet, celp, barıştırma bağlama, başarı, hafıza, büyü bozma, cin musallatı, rızık, bağlı çözme, şifa, soğutma, koruma, helak, nazar rüya berekeket hafıza ve benzeri akla hayale gelebilecek hemen hemen bütün işlemlerde kullanılabilir. Kağıt deri kumaş yaprak ,altın gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir.

Okumalı büyü:

Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu tılsımların okumaları olur. Yapılan okuma tılsıma özel bir esma olabileceği gibi genel bir ayet esma veya duada olabilir. Bu okumalar yazımdan önce yazım esnasında ve ya yazımdan sonra olabilir. Bazılarında hem yazarken hemde yazmadan önce veya sonra okuması olanlarda olabilir. Verilen sayılara riayet etmek gerekir. Eğer belirli bir saat veya vakit tayin edilmişse mutlaka riayet edilmelidir.  Aslında saatleri hesaplamak için çok fazla yöntem vardır. O apayrı bir konu olduğu için ayrıca ele almak gerekir. Bu çeşit tılsımlar kağıda deriye tırnağa taşa bakıra gümüşe altına demire, herhangi bir azaya  veya toprağa ve aklınıza gelebilecek herhangi bir madene veya nesneye yazılabilir.Yazmadan önce veya yazarken veya yazımdan sonra uygulama yaparken okumaları olabilir. Bazıları ise taşındığı veya kullanıldığı sürece okuma gerektirebilir. Uygulama aşamasında ise taşınan, içilen, serpilen, yakılan, suya atılan, toprağa yada eşiğe yada taş altına gömülen, su, akarsu veya denize atılan, yalanan çeşitleri mevcuttur. Çizgili ve ya çizgisiz olabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir.Aşk, muhabbet, celp, barıştırma bağlama, başarı, hafıza, büyü bozma, cin musallatı, rızık, bağlı çözme, şifa, soğutma, koruma, helak, nazar rüya berekeket hafıza ve benzeri akla hayale gelebilecek hemen hemen bütün işlemlerde kullanılabilir. Kağıt deri kumaş yaprak ,altın gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir.

Serpme büyüsü:

 

Bu tılsımlarında suyu belirtilen yere serpmekle yapılır. Genel olarak cin musallatı uzaklaştırma veya büyü bozma gibi işlemlerde kullanılır. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Tılsımları Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Okuması olan ve olmayan çeşitleri de vardır. Özellikle define konusunda da faydalanılan tılsımlardandır. Definenin bulunduğu  yeri temizlemek içinde kullanılabilir. Kız istendiği zaman verilmezse, veya muhabbet ve kahır imar konularında mekanın bereketlenmesi cin musallatı yada müşteri celbi içinde kullanılabilir.  Kağıt deri kumaş, gümüş bakır bardak kase kurşun ve benzeri nesnelere yazılabilir. Bazılarında vefk yada muska yada tılsım olanlarına isim yazılabilir. Serpme büyüsü, serpilen büyü, su serpme büyüsü, kapıya serpme büyüsü, yola serpme büyüsü.

Asma büyüsü:

 

Bu tılsımlar muskalar vefkler yada ayetler, ağaca yada balkon veya ev, dükkan gibi belirlenmiş bir yere asılırlar. Koruma muhabbet celp büyü bozma bulunan yerdeki ruhani varlıkları uzaklaştırmak için, bağlama helak ve ayırma işlemlerinde kullanılabilirler. Bunun yanında rızık, müşteri celbi bereket içinde kullanılabilir. Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Okuması olan ve olmayan çeşitleri de vardır. Yazmadan önce veya yazarken veya yazdıktan sonra okuması olanlar olabilir. Kağıt deri kumaş, gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir. Bazen rüzgarın yazılan tılsımı sallaması ile çalışmaya devam eder. Asma büyüsü, asılan büyüler, asma büyüleri, balkona asılan büyü, ağaca asma büyüsü, balkona asma büyüsü.

 

Gömme büyüsü:

 

Bu tılsımlar, belirtilen eşik, taş altı, ahır, mezarlık ve benzeri yerlere gömerek tatbik edilirler. Bazen gömülen yeri korumak içinde yapılabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Okuması olan ve olmayan çeşitleri de vardır. Yazmadan önce veya yazarken veya yazdıktan sonra okuması olanlar olabilir. Kağıt deri kumaş, gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir. Aşk muhabbet barıştırma birini getirmek için bağlamak için  büyü bozma cin musallatı bağlı çözme ayırma ve soğutma, koruma, rızık bereket ilim rüya helak davetler vede akla gelebilecek pekçok konuda bu tılsımlar kullanılabilir. Gömme büyüsü, gömülen büyü.

İçirme büyüsü:

 

Bu çeşit tılsımlarda belirtilen sıvı ile kağıda  kurşuna ve benzeri maddeye yazılmış olan tılsım bozulur. Kişilere haberli yada habersiz içirilir. Tılsımın vefkin muskanı bozulması gereken nesne su , kuyu veya zemzem veya yağmur  suyu gibi çeşitli sular veya zeytin yağı kekik suyu gibi başka sıvılarda olabilir. Belirtilen sıvı ve yazılması gereken cisimlere dikkat edilmesi gerekir. Aşk, muhabbet, ailede huzur, celp, başarı, hafıza, büyü bozma, cin musallatı, rızık,iş bulma, bağlı çözme, şifa, soğutma, helak, nazar ve benzeri akla hayale gelebilecek pek çok işlemlerde kullanılabilir.Çizgili veya çizgisiz olabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Yazmadan önce veya yazarken veya yazdıktan sonra okuması olanlar olabilir. Kağıt deri kumaş, gümüş bakır tas kase bardak yaprak ve benzeri nesnelere yazılabilir. Aşk muhabbet barıştırma birini getirmek için büyü bozma cin musallatı bağlı çözme kısmet açma ayırma ve soğutma, bağlama şifa koruma, rızık bereket kısmet şirinlik hafıza ilim rüya görünmezlik helak vede akla gelebilecek pekçok konuda bu tılsımlar kullanılabilir. İçirme büyüsü, içirme aşk büyüsü, içirilen aşk büyüsü.

Yakma büyüsü:

 

Genelde direk ateşe maruz bırakmak suretiyle kullanılır. Bunlardan bazıları yakılmak olarak değil de ısıtılmak suretiyle olur. Isıtılması gerekip te yanmaması gereken tılsımlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü yanması, ilgili kişilerin helak olmalarına sebep olabilir.  Aşk, muhabbet, celp,cin musallatı, bağlı çözme, şifa, soğutma, helak, nazar ve benzeri işlemlerde kullanılabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Yazmadan önce veya yazarken veya yazdıktan sonra yakarken okuması olanlar olabilir. Kağıt deri kumaş, gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir. Bir kısmın yakılma diğer bir kısmıd a ısıtılma olarak uygulanabilir. Bu tılsımların bir kısmının da yakıldıktan sonra geriye kalan külleri kullanılabilir. Örneğin tılsım yakılır ve külleri gözlere sürme olarak çekilebilir. Yada rahatsız olan azaya sürülebilir. Yakma büyüsü, yakılan büyüler, yakma aşk büyüsü, yakma bağlama büyüsü.

Taşıma büyüsü:

 

Bu çeşit tılsımlar vefkler ayetler ve muskalar kişinin vücudunda taşımak sureti ile kullanılır. Taşınan tılsımlar genel olarak 7 kat naylon yada balmumu gibi bir maddeyle hava ve su almayacak şekilde sarılmalıdır. Eğer özel bir taşıma biçimi verilmemişse bu şekilde taşınır.  Balmumu ile kaplanması daha efdaldir. Naylon sentetik bir maddedir, balmumu ise doğal bir maddedir. Boyunda yada pazuda taşınması daha uygundur. Belden aşağı taşımak ise eğer zorunlu bir hal değilse, yada formülde belirtilmemişse uygun bir taşıma şekli değildir. Bu çeşit tılsımlar hemen hemen her konuda kullanılabilir. Bir kısmında tütsü kullanılıp bir kısmında ise kullanılmayabilir. Okuması olan ve olmayan çeşitleri de vardır. Yazmadan önce veya yazarken veya yazdıktan sonra okuması olanlar olabilir.Bazıları taşındıkları sürece okuma gerektirebilirler. Kağıt deri kumaş, gümüş bakır ve benzeri nesnelere yazılabilir. Aşk muhabbet barıştırma birini getirmek için büyü bozma cin musallatı bağlı çözme kısmet açma ayırma ve soğutma, bağlama şifa koruma, rızık bereket kısmet şirinlik hafıza ilim rüya görünmezlik helak davetler vede akla gelebilecek her konuda bu tılsımlar kullanılabilir. Taşıma büyüsü, taşınan büyü.

Tılsım büyüsü nasıl yapılır:

 

Tılsım nasıl yapımında takip edilmesi gereken sıralama şunlardır.

Malzemeler

Öncelikle malzemeler mümkünse yeni olmalı.

Özelliklede yazılacak olan cisim. Eğer özel olarak kullanılmış bir nesne verilmişse formülde, ona riayet etmeli. Misal atın sol ayağından düşmüş nala yazılacak diyorsa mutlaka o olmalıdır. Yeni nal olsa yada sağ ayağından çıkmış olsa diye düşünmeyin.

Bakıra yazılacak diyorsa demire yada gümüşe yazsam olur mu gibi bir düşünceye girmeyin

Velhasıl malzeme özel olarak verilmişse mutlaka o olmalı.

Fakat genel olarak kağıda yazıldığı için temiz ve kullanılmamış bir kağıt işimizi görür

Temizlik

Bulunduğunuz mekan ve üzeriniz temiz olmalı. Eğer ara sıra tılsım yapan biriyseniz mutlaka evvelinde gusül abdesti alın. Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra hiç giyilmemiş olsun

Mekanda kirlilik teşkil edebilecek nesne veya hayvan vs.  leri çıkarın.

İmam ı Gazali Hazretleri temizlik konusunda ‘’taharet üzere olunki cinler amellerinizi bozmasın’’ der. Temizliğin önemi böylece anlaşılmıştır.

Tasarlama.

Yapılacak olan tılsımı daha önceden yanlış mı doğrumu, hangi sıraya göre yazılmalı, neler eklenmeli yada okunmalı vs.  önceden hazırlıklar tam olmalı. Genel olarak tılsımların hepsinde olmamakla birlikte birçoğunda çizimler önceden yapılıp, vakit geldiği zaman direk tılsımı yazma işlemine başlayıp vakit içinde çizimlerle uğraşıp vakit kaybından kurtulmuş olursunuz.

Vakit:

Yapılacak işin vaktini saatini daha önceden bilmeniz gereklidir. Hatta günlerde önemlidir. Bu yüzden çeşitli kaynaklardan saat hesap usullerini öğrenip yapacağınız tılsıma  en uygun güne ve Saate dek getiriniz.  Kişinin burcuna ait olan gün ve ya gecelerin

Tütsü:

Tütsü özel olarak formülde belirtilmemişse şart olmamakla beraber yapılması tılsımın tesirini arttırır. Başlangıç aşamasındaki kişiler ne kadar itinalı olurlarsa başarı ihtimalleri o kadar artar.

Hayırlı işlerde cavi  yada günlük gibi güzel kokulu buhurlar yakılması iyidir. Ayrıca her güne ait olan tütsülerde vardır. Eğer o günün tütsüsü de yakılsa faydalıdır.

Tılsımı  yazmak:

Tılsım  yapmadan önce 2 rekat hacet namazı kılıp sonra 1 fatiha 3 ihlas yahud 3 fatiha 7 ihlas okuyup o tılsımı sizlere ulaştıran kişilerin ervahı ruhaniyetlerine hediye etmenizde faydalıdır.

Tılsımdaki  yazım sırasına riayet ederek yazıma devam edilir. Harf veya rakamlar arasındaki boşluklara ve çizgiye değip değmediklerine, yada çizgiyi geçip geçmediklerine çok dikkat etmek gerekir.

Eğer eklenmesi gereken bazı özel esma ayet yada tılsım veya hatem gibi yazılar eklenir.

Tılsım  yazmak bittiğinde.

İsterseniz güzel kokulu bir buhurla tütsüleyip sonra güzel bir şekilde katlayınız.  Şart olmamakla birlikte tesiri arttırma açısından iyidir. Özel olarak bir buhur verilmişse ona riayet etmek gerekir.

Balmumu ile yada naylon ile hava ve su almayacak bir şekilde sarılır. Balmumu ile muhafaza altına almak her zaman daha iyidir. Çünkü naylon gibi sentetik değil doğal bir maddedir.

Özel olarak belirtilmemişse boyunda yada sağ pazuda taşınır.özellikle Şifa konularında çeşitli aza isimleri zikredilir. Bunlara riayet etmek gerekir. Tılsımlar  sonradan iğne veya başka bir cisimle delinmemelidir yada yerlere düşürülmemeye dikkat edilmelidir.

Tılsım yapımı için gerekli olan bazı bilgiler malzemeler temizlik vakit gibi bilgilere değinildi.

Şimdi ise dikkat edilmesi gereken başka noktalara ve de inceliklere değineceğiz.

Kaynak-Sebep

Öncelikle şu kabul edilmeli ki her şey Alemlerin Rabbi Allah (C.C.) tandır. Bu yüzden ben yaptım olacak gibi bir kesinlik ve de kendinizden emin olma durumuna girmeyiniz. Şunu unutmayınız ki siz sadece vesileyi oluşturup isteyebilirsiniz. Dua da olacağına inanmak her ne kadar gerekli ise de  kişinin olayları kendisinden bilmesi yanlıştır. Demek ki biz yaptığımız için değil, biz yaptığımız zaman Allah c.c. isterse olur.

İlmi

Birde ilmi boyutu vardır ki yazmak istediğiniz tılsım türü hakkında iyi bir bilgiye sahip olmanız gerekir. Bazı tılsımlar genel kaidelere uysalar da bazıları uymaz. Örneğin bazı tılsımlarda  çizgilere yazılan rakam harf veya simgenin değmesi yada değmemesi yada taşması önemliyken bazılarında önemli değildir.

Maneviyat-Ruhaniyet

Şu ana kadar genel olarak malzemeler yapım aşaması vakit gibi bilgilere yer verilmiş olsa da maneviyat da en az onlar kadar önemlidir. Eğer manen belirli bir seviyeye gelmediyseniz ruhaniler yaptıklarınıza pek itibar etmeyeceklerdir. Bazen kişilerin yaptıkları olur fakat kısa bir süre sonra tesir biter. Bunun birkaç nedeninden biride maneviyattaki eksikliklerdir. Ruhaniler bir süre işlerini yapsalar da bir süre sonra maaşını alamamış işçiler gibi işi bırakıp giderler. Bu yüzden maneviyatınızı yükseltmeye çalışın. İbadetlerinize mümkün mertebe dikkat edin. İslami güçleri harekete geçirmek isteyeceğiniz için ibadetlerinizi çoğaltmanız ve arttırmanız tamamen lehinize bir durumdur. Riyazet yapmak teheccüt namazı kılmak günlük olarak belirli esma yada ayetleri okumak kişinin manevi seviyesinin yükselmesinde yardımcı unsurlardandır. Örneğin hergün bin kere kelimei tevhid bin kere salavat ı şerife okumak bin fatiha okumak gibi tesbihatlar, riyazet yapmak gibi ibadetler farz vacip sünnet ibadetlerinizin yanında sizlere faydalı olacak çalışmalardandır.

Üstad:

Her ne kadar kaynaklarda birçok bilgiler yer alasada her bilgi yazmaz. Bu yüzden bu işin ehli olan birilerinin yanında o işin inceliklerine dair bilgiler öğrenilmesi gerekir. Düşününki 4-5 veya 10-15 kitap okumuşsunuz yardım alacağınız kişi ise beklide yüzlerce kitap okumuştur vede tecrübelerde bulunmuştur. Haliyle birçok kitaplarda yazmayan incelikleri ve ayrıntıları bilecektir. Ayrıca beklenmedik durumalar da neler yapılması gerektiği konusunda da sizi bilgilendirecek yada yönlendirecektir.

Bazı dikkat edilmesi gereken noktalara da değinmiş olduk.

Bunlardan bir kısmı bazıları şart olmakla beraber bazıları şart değildir.

Vefk Büyüsü Nasıl yapılır:

 

Malzemeler:

Öncelikle malzemeler mümkünse yeni olmalı.

Özelliklede yazılacak olan cisim. Eğer özel olarak kullanılmış bir nesne verilmişse formülde, ona riayet etmeli. Misal atın sol ayağından düşmüş nala yazılacak diyorsa mutlaka o olmalıdır. Yeni nal olsa yada sağ ayağından çıkmış olsa diye düşünmeyin

Bakıra yazılacak diyorsa demire yazsam olur mu gibi bir düşünceye girmeyin.

Velhasıl malzeme özel olarak verilmişse mutlaka o olmalı.

Fakat genel olarak kağıda yazıldığı için temiz ve kullanılmamış bir kağıt işimizi görür.

Temizlik:

Bulunduğunuz mekan ve üzeriniz temiz olmalı. Eğer arasıra vefk yapan biriyseniz mutlaka evvelinde gusül abdesti alın. Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra hiç giyilmemiş olsun.

Mekanda kirlilik teşkil edebilecek nesne veya hayvan vs… leri çıkarın.

İmam ı Gazali Hazretleri temizlik konusunda teharet üzere olunki cinler amellerinizi bozmasın der. Temizliğin önemi anlaşılmıştır.

Tasarlama:

Yapılacak olan vefki daha önceden yanlışmı doğrumu hangi sıraya göre yazılmalı neler eklenmeli yada okunmalı vs.. önceden hazırlıklar tam olmalı. Genel olarak vefklerin hepsinde olmamakla birlikte birçoğunda çizimler önceden yapılıp vakit geldiği zaman direk vefki doldurma işlemine başlayıp vakit içinde çizimlerle uğraşıp vakit kaybından kurtulmuş olursunuz.

Vakit:

Yapılacak işin vaktini saatini daha önceden bilmeniz gereklidir. Hatta günlerde önemlidir. Bu yüzden çeşitli kaynaklardan saat hesap usullerini öğrenip yapacağınız vefke en uygun güne ve Saate dek getiriniz. Ayrıca vefklerin unsurlarıda vardır. Toprak ateş hava ve su olarak. Yapacağınız işe uygun vefk unsurunu kullanınız.

Tütsü:

Tütsü özel olarak formülde belirtilmemişse şart olmamakla beraber yapılması vefkin tesirini arttırır. Başlagıç aşamasındaki kişiler ne kadar itinalı olurlarsa başarı ihtimalleri o kadar artar.

Hayırlı işlerde cavi yada günlük gibi güzel kokulu buhurlar yakılması iyidir. Ayrıca her güne ait olan tütsülerde vardır. Eğer o günün tütsüsüde yakılsa faydalıdır.

Vefki yazmak:

Vefk yapmadan önce 2 rekat hacet namazı kılıp sonra 1 fatiha 3 ihlas yahud 3 fatiha 7 ihlas okuyup o vefkin sizlere ulaştıran kişilerin ervahı ruhaniyetlerine hediye etmenizde faydalıdır.

Vefkteki yazım sırasına riayet ederek sıra numarası ile yazmaya devam edilir vede bu şekil son haneye kadar gidilir. Eğer eklenmesi gereken bazı özel esma ayet yada tılsım veya hatem gibi yazılar eklenir.

Vefk yazmak bittiğinde

İse isterseniz güzel kokulu bir bohurla tütsüleyip sonra güzel bir şekilde katlayınız. (Şart olmamakla birlikte tesiri arttırma açısından iyidir)

Balmumu ile yada naylon ile hava ve su almayacak bir şekilde sarılır.

Özel olarak belirtilmemişse boyunda yada sağ pazuda taşınır. Vefkler sonradan iğne veya başka bir cisimle delinmemelidir yada yerlere düşürülmemeye dikkat edilmelidir.

Vefk tılsımı büyüsü:

 

Tılsımlarla yapılan vefkler  vardır ki bu vefklerin karelerinin içinde çeşitli tılsım yada hatem diye nitelendirebileceğimiz semboller olur. Bunların yazım sırası bazen belirli bir sayılı vefk şablonuna göre bazende sağdan sola olarak olabilir. Tılsımların veya hatemlerin yazılması esnasında çok küçük değişiklikler, istenen mananın dışunda başka manalara sebep olabilir. Bu yüzden tılsımlı vefkler yazan kişinin, tılsımları yazarken çok dikkatli olması gerekir.

Muhabbet sevgi aşk büyü bozma bağlama cin peri musallatı atma şirinlik kısmet açma koruma rızkın artması işin gücün yolunda gitmesi ilmin artması hafızanın güçlenmesi bereket şifa ve pek çok konuda kullanılır.

Yakılarak taşınarak rüzgara asılarak gömülerek, akarsu denize atma veya içirme ve eşiğe gömme kapısına suyunu serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş cam ayna taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. 2 li 3 lü 4 lü ve daha çok haneli olarak yapılabilir.

Sayı büyüsü:

 

Muhabbet sevgi aşk büyü bozma bağlama cin peri musallatı atma şirinlik kısmet açma koruma rızkın artması işin gücün yolunda gitmesi ilmin artması hafızanın güçlenmesi bereket şifa ve pek çok konuda kullanılır.

Yakılarak taşınarak rüzgara asılarak gömülerek, akarsu denize atma veya içirme ve eşiğe gömme kapısına suyunu serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş cam ayna taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. 2 li 3 lü 4 lü ve daha çok haneli olarak yapılabilir. Tılsımlarda ise sayılar kullanılır. bazı tılsımların kaidelerinde çizgiye sayıların değmesi değmemesi yada çizgiyi geçmeside önem taşır. dikkat etmek gerekir.

Harf büyüsü:

 

Kelimeli harfli vefkler, genel olarak belirli ayet yada esmaların yada duaların vefk hanelerine parça yazılamasıyla oluşur. Bu tür vefkler genel olarak maddeye (cesede) hitap ederler. Bu esmalar herhangi bir Allah c.c. esması olduğu gibi, herhangi bir  peygamber melek yada hüddam ve benzeri esmaların harfleri de olabilir.

Yapım kaideleri genel olarak sağdan sola yazmaktır. O yüzden yazılma sırasında en rahat olan vefk türleri bunlardır. Bu çeşit vefklerin okumalı olanları da mevcuttur okumasız olanları da mevcuttur. 2 li 3 lü 4 lü  14-15-16 vs.. ve de çok daha uzun vefkler fazla zorlanılmadan yapılabilir. Zorlayacak olan ancak şu olabilir ki,  hane sayısı fazla olduğu için süre uzayabilir. Bu yüzden başlangıç aşamasındaki kişiler için ideal vefk türüdür.

Bazı harfli vekler de ise sayılı vefkler de olduğu gibi yazım sırası gerekebilir. O zaman ilgili vefk şablonuna bakıp, sıraya göre yazmak gerekir. Muhabbet sevgi aşk büyü bozma bağlama cin peri musallatı atma şirinlik kısmet açma koruma rızkın artması işin gücün yolunda gitmesi ilmin artması hafızanın güçlenmesi bereket şifa ve pek çok konuda kullanılır.

Yakılarak taşınarak rüzgara asılarak gömülerek, akarsu denize atma veya içirme ve eşiğe gömme kapısına suyunu serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş cam ayna taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. 2 li 3 lü 4 lü ve daha çok haneli olarak yapılabilir.

Evde geçim büyüsü:

 

Birçok evde günümüzde geçimsizlikler huzursuzluklar yaşanmaktadır. Bazen gözle görülür sebepler olmasına rağmen bazı zamanlarda yok denebilecek kadar küçük sebeplerden dolayı huzursuzluklar yaşanmaktadır. Aile için huzur için aile üyeleri arasında geçim için vefklerde iki ayrıntı önemlidir. Eğer büyü sihir cin musallatı gibi bir etki varsa o etkinin kaldırılması ilk yapılması gereken işlem olmalı. Ondan sonra evde huzur ve geçim için gerekli vefk çalışması yapılmalıdır. Sadece vefk çalışması yapılırsa önceki etkiler devam edeceği için yapılan çalışmalardan istenilen netice alnımayacak, böylece gel gitlere yaşanacaktır. Bu yüzden öncelik diğer olumsuz etkilerin giderilmesi gerekir. Taşıma içirme, mekana asma yada gömme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bakır gümüş cam taş ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bazen iplik gibi değişik nesnelerlede uygulamaları yapılabilir

Büyü bozma büyüsü:

 

Yapılan büyüleri sihirleri batıl etmek için yapılan vefk tılsım ve muska çeşididir. Taşıma, içip yıkanma, içme çok olarak kullanılır. Bu tür vefklerde birçok vefk unsuru ve çeşidi kullanılabilir. Hava su toprak sıklıkla kullanılan unsurlar arasındadır. İsim yazılan türlerinin yanında yazılmayanları da olur. Bu vefklerin yanında cin musallatlarıyla ilgili başka çalışmalar yapılırsa faydası mücerreptir biiznillahi teala. Ayrıca dikkat edilcek bir hususta bazı büyü yada bağlılıkların onlara has bozma yöntemleri ile bozulması gerekir. Hatta bazen o konu için vefk bulunamayıp çeşitli muska veya tılsım yöntemine gidilebilinir. Örnek olarak adet kanıyla yapılan büyüler için yada düğümle yapılan büyüler için özel ayrı formüller kullanılması gerekebilir.

Taşıma içirme, içip yıkanma tütsü  yüze sürme mekana serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bıçak bakır gümüş cam balta  taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bazen iplik yada yaprak incir hurma  kekik suyu gibi değişik nesnelerlede uygulamaları yapılabilir.

Barıştırma büyüsü:

 

Barıştımak için vefklerde bazen ateş bazen su unsurları kullanılır. Tabii bunlar genel olanlardır. Bunların dışındada olabilir. Misal hava unsuru da rahatlıkla kullanılabilir.

Kişilerin üzerinde eğer büyü cin musallatı gibi etkiler varsa onların öncelikle temizlenmesi gerekir. Eğer kişilerin üzeri temizlenmezse iki ayrı ve zıt etki olacağından kişiler gelgitler yaşayabilir. Barıştımak vefklerde karşı tarafın kalbi genel olarak hedeftir.

Yakılarak taşınarak rüzgara asılarak gömülerek, akarsu denize atma veya içirme ve eşiğe gömme kapısına suyunu serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bıçak bakır gümüş cam ayna tırnak taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler.

Gerçek Referanslar:

referanslarım her geçen gün çoğalıyor. sizlerde referanslarımdan olabilirsiniz…

bütün medyumluk siteleri kendilerinin insanların sıkıntılarına çare olduğunu iddia ederler

bir kısmı kendi sitelerine çeşitli yazılar yazarlarki insanları inandırmak için

oysa ben hiçbirinin bugüne kadar yapamadıklarını yapıp forum sitelerinde birebir insanlara yardımcı olmaya çalışmaktayım

bu yüzdem referaslarımıda o sitelerdeki insanlardan yapmıştım.

artık referans olmak isteyenler

http://www.havasforum.com/members/havas-hoca.html

profiline mesaj bırakarak referans olabilirler…

dln - 06-14-2011 - permalink

işlem yaptırdım Allah razı olsun 3 güne etkisini gösterdi yüzüme bakmayan cocuk bnmle hiç olmadıgı kadar ii k onustuuuuu  ve barıstık 

dkaraman - 06-10-2011 - permalink

s.aleykum 
gitmediğim doktor ve hoca kalmadı çok ciddi paralar verdim ama hiçbir düzelme ve iyileşme olmadı, Allah cc havas hocamla tanıştırdı ve herşey Allah cc yardımı ile düzene girdi ve tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. Allah cc razı olsun ….

xxx02 - 05-10-2011 - permalink

barış abicim destek ve yardımlarınla ayaktayım Allah senden razı olsun inş yakında çok güzel haberler vericem bundan önce imkansız gerçekleşmişti şimdi ise diğer imkansızı bekliyorum ama biliyorum ki önce rabbimin keremi sonra senin duan ve desteğinle biiznillah oda gerçeleşecek rabbim ilmini artırsın ve seni bizden ayırmasın

burcuburcu - 05-03-2011 - permalink

ben umutsuzluk içinde kıvranırken derdime erman oldunuz RABBİM in izniyle.duygularımı kaleme dökemem belki ama hocam ALLAH sizden razı olsun.istediğim oldu.darısı tümhasret çakenlere olsun.hocam ALLAH İLMİNİZİ arttırsın….

asi - 04-27-2011 - permalink

ALLAH cCc binlerce kere razı olsun degerli hocam bugün 15 ci gün ve ben ilk güzel gelişmeleri dün akşamdan itibaren yaşamaya başladım ve yaşamaya devam ediyorum iyi tanımışım havas hocam sizi ve aramışım artık bırakmam sizi degerli hocam daha güzel şeyler bekliyorum önce ALLAH sonra size güveniyorum hocam rabbim uzun ömür bahşetsin selam ve dua ile arıycam birkaç güne sizi ben tüm darda olan kardeşlerimize ALLAHIM yardımcı olsun ben çokkkkk sevinçliyim rabbim de sizi sevindirsin havas hocam iyiki varsınız…

leylam - 04-26-2011 - permalink

s.a hocam.sizin yardımlarınızla ve allah ımın izin vermesiyle sevdiğimle kavuştuğumu söylemiştim size.rabbim kısmet ederse inşallah önümüzdeki ay nişan düşünüyoruz.yalnız benim ailem özellikle de babam biraz geçimsiz ve karşı çıkıp olay yaratcak eminim çünkü hem yaş farkı var hem başka sebepler.hocam babamın ve ailemin daha ılımlı olması sadece bu olayda değil günlük hayatta daha sakin ve huzurlu olması için ne yapabilirim,önerebileceğiniz dualar var mı çünkü özellikle babam aksiliği ve huysuzluğu ile hayatımızı zorlaştırıyor.onları da kırmak istemiyorum .yardımınızı bkliyorum.allah a emanet olunL

güliz - 04-23-2011 - permalink

Havas hocam Allah sizden razı olsun.Şubat ayının başında size ulaştım ve hem iş hem de özel hayatımla ilgili sıkıntılarımı size anlattım.İşten çıkartılmıştım ve sevdiğim ile ayrı şehirlerde olmamız nedeniyle ayrılmıştık.Benim için hazırladığınız dualar ve fevkleri Allah kabul etti ve tam 28 gün sonra ablamın işi sevdiğimin yaşadığı şehre tayin oldu ve bu sayede ben de o şehre gittim ve taşınmamızın ardından tam 23 gün sonra çok hayırlı bir iş nasip etti Allah bana.Şuanda hem işim var hem maddi sıkıntılarım azalmaya başladı hem de sevdiğimle barıştık.Allah senden razı olsun.Bana yol gösterdin.Bıkmadan usanmadan beni dinledin ve yetim olduğum için para derdine düşmedin..Allah size hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah.

canasu25 - 04-19-2011 - permalink

Havas Hocam 
Allah sizden binlerce razı olsun .Anneme yaptığınız bakım sonucunda hamd olsun eskiye nazaran çok çok iyi .Rabbim ilminiz artırsın hocam.
İyiliğinizin karşılığını her iki cihandada rabbim fazlasıyla versin.Annemin size dua ve teşekkürleri var.

Allah’a Emanet Olun Havas hocam

Hürrem - 04-19-2011 - permalink

Havas hocama şubat başında ulaştım.Sevdiğim kişiyle yollarımız ayrılmıştı.Şubat öncesi başka hocalarla da görüşmem oldu ancak maddi,manevi kayba uğradım.Hocamın sitesini tesadüfen gördüm ve içimden gelen bir güvenle kendisiyle bağlantıya geçtim.Hiç vakit kaybetmeden bana bazı çalışmalar gönderdi.Dediği gibi hepsini uyguladım.Tek bir işlem kaldı,onu da beni görmeye geldiğinde uyguluycam..Tamamen kaybettiğimi sandığım adam 1 ay kadar önce beni çok özlediğini,görmek istediğini söylerek aradı..O zamandan beri haberleşiyoruz.Ayrı şehirlerde olduğumuz için henüz bir görüşme sağlanamadı ancak bana geleceğini söylüyor..Mucizevi bir şekilde değişen bu durumu Rab’bimin izniyle hocama borçluyum.Hocamın yardımı olmasaydı yüzüm gülmezdi..İnanılmaz bir mutluluk yaşadım Benim yüzümü güldürdüğünüz için Allah ne muradınız varsa size versin..Hakkınızı helal edin..Bundan sonra güvenle arayabileceğim tek hocamsınız..Allah sizi korusun ve uzun sağlıklı bir ömür nasip etsin…

leylam - 04-11-2011 - permalink

s.a hocam.önce allahın sonra sizn sayenizde şu an sevdiğimle evlilik planları yapıyorum.gayet merhametli,yumşak hatta alkol alıyordu ıraktı çok şükür.hocam huzurumuzun devamı için hangi dua veya esmayı önerirsiniz günlük çünkü dua benim gücüm herşeyim.bilgilendirirseniz sevinirim.allah a emanet olun.

YuksekSadakat - 03-25-2011 - permalink

HAVASHOCAM ALLAH RAZI OLSUN SORUNLARIM VARDI YA SELAM YA KUDDUS ONERDIN DAHA 2.gun iYILESTI KARDESIM TAMAMEN REFERANSINA YAZIYORUM CUNKU YARDIMA IHTIYACI OLAN KARDESLERIMIZ GORSUN SENDEN YARDIM ALSIN

DeLi_PeRi - 03-21-2011 - permalink

hocam ALLAH senden razı olsun inşallah rabbim sana öyle bir ilim bahşetsin ki zamanımızda senin üzerine kimse olmasın inşallah cennetin firdevsi bahçelerini sana bahşetsin.hangi birini yazayım ki yaptıklarının,birinin sevgilisi 5 gün de döndü.diğerinin bağlılığı çözüldü evlendi yüzü güldü.ötekinin 4 senedir tıbbın çare bulamadığı rahatsızlığı düzeldi onların da slm ve duarı hep seninle. Seni doğurup kazanandan Allah razı olsun.bana gelincee  ) evi terk eden deli kocam varya hemen yuvama döndü hemde nasıl aşıık döndü.Adam kuzu oldu..şimdi ben içimden diyorum ki ona nasıl olsa arkamda havas hocam var kuzu kuzu gelirsin yollar senin diyorum )) şaka bi yana yuvamda güller açtı…. ne mutlu bana! hocam senii rekorlar kitabına yazdırmak isterdim!ALLAH SENDEN her yerde razi olsun ALLAH SIRTINI NE BU DÜNYADA NEDE ÖTEKI DÜNYADA YERE GETIRMESIN ALLAH INSALLAH SANA PEYGAMBERLİK SEVABI 

aşk- 10-01-2011 22:26

selamün aleyküm.hayatımda ilk defa sevinçten ağladım buna vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim.düne kadar üzüntümden hıçkıra hıçkıra sabahlara kadar ağlıyordum. tam 1.5 yıldır ne yaşadığımı Allah biliyor.Yüzümü güldürdünüz, bana yaşama sevincimi geri verdiniz, beni hayata döndürdünüz.Allah sizden binlerce kez razı olsun.Böyle biriyle tanışmama vesile olan Lahuti ailesine sonsuz teşekkürler.Allah’ıma sonsuz hamdu senalar olsun.Elhamdülillah.hocam iyiki varsınız.Allah sizi başımızdan eksik etmesin.beni of bile demeden dertlerimi dinlediniz.hakkınızı helal edin.

Allah cümle ümmeti Muhammed’e(s.a.v.) bu mutluluğu yaşamayı nasip etsin.(maşallah barekallah).inanın hala şoktayım.Allah’ın adına size yemin ederimki bir mucize gerçekleşti.İnanın ve arayın Allah’ın izni ve hocamın vesilesiyle gördüklerinize, duyduklarınıza ve yaşadıklarınıza inanamayacaksınız.Ben yaşadım ben bilirim.çevremde tanıdığım ne kadar gözü yaşlı insan varsa, ne kadar derdi olan insan varsa hepsine sizi anlatacağım.Size ne kadar teşekkür etsem azdır hocam iyiki varsınız, iyiki sizi aramışım, iyiki sizi tanıdım.

Orkun62 - 08-01-2011 14:34

barış hıcama teşekkürler allah sizden razı olsun gerçekten karşılık beklemeden herkese yardımcı oluyorsunuz. yaptıklarınızda çok etkili. allah sizi başımızdan eksik etmesin.

tunarus- 06-01-2011 16:15

bu kadar samimiyetimle kimseye dua etmemiştim hocam allah razı olsun

profmert- 03-01-2011 19:40

barış hocama tesekkurler 2.kez yardımıma koştu allah kendısınden razı olsun..

kanatsizguvercin - 01-01-2011 23:11 –

herkeze tavsiye ederim Allah razı olsun ki beni sıkıntılarımdan kurtardı hocam sizden allah razi olsun allah hersey gönlunuze göre versin sayenizde problemlerime care buldnuz kurtuldum iyiki varsiniz mükemmel bir insansiniz

xxx02 - 27-12-2010 22:57

barış abim rabbim senden razı olsun iyiki varsın ve iyiki hep yanımızdasın rabbim ilmini artırsın

yaren- 17-12-2010 17:39

Hocam Allah razı olsun tüm kalbimle söylüyorum mükemmel bir insansınız. Selametle Allah yar ve yardımcınız olsun.

byhakanozkan - 21-11-2010 01:13 -

arefe günü kardeşim gece köyde karanlık bir tarlada benim yanıma gelirken çarpılmıştı. kardeşim aynaya bakınca sinirlenip ağlıyordu. saçma şeyler söylüyordu. hemen şehire getirip doktora gittik. sinir kırizi geçiriyor dediler. iğne felan vurdular düzelmedi. daha sonra internet kafeye gelip havashocamın numarasını aldım aradım durumu anlattı yardımcı olacağını söyledi. dah sonra telefonu kapattım bir iki saat sonra kardeşim düzeldi. ALLAH RAZI OLSUN. ne denir ki. hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldu.ALLAHTA onu darda koymasın. dara düşürmesin. ALLAH BİNLERCE KEZ RAZI OLSUNNN.

la_tahzen - 11-11-2010 20:59 -

Abi senden Allah razı olsun. Öğlen seninle konuştum ve kısa bir süre sonra kendimi çok daha hafiflemiş, üzerimden bir yük kalkmış hissettim. Allah’ın izniyle diğer sıkıntılarım da tıpkı bu ağırlık gibi kalkıp gidecek. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et.

QuaraQiiz - 08-11-2010 01:07 -

dertlerimizi buyuk bi sabırla dinleyip derman aramaya calisdiginiz icin Allah sizden razi olsun !!

Gizmo18- 07-11-2010 13:00 -

Havashoca-m Bircok sitede TEK ALLAH RIZASI KAZANMAK Icin binlerce kisiye yardim etmis DERTLERINE DERMAN OLDU INANMAYAN ARASTIRIR TESEKKUR MESAJLARINA DA BAKAR ALLAH ONDAN RAZI OLSUN GERCEK HAVAS ALiMi HOCAM CENAB-I ALLAH ilmini ARTIRSIN ALLAH GANi GANi RAZI OLSUN in$

inşirah - 29-10-2010 21:47 -

pinkbluee sevgilinin geri dönmesi sadece ve sadece Allahın emri ile olur.havas hocam dan Allah razı olsun ki beni sıkıntılarımdan kurtardı.kendisinin hakkını ödeyemem.ancak şunu kesin olarak bilki yeryüzünde Allahın emri olmadan hiç kimse kimseye gelmez.

yusufzahir - 22-10-2010 14:30 -

Rabbimize rabbimizin ilmindeki kelimeler adedince ..onun razi olacaği hoşuna gideceği şekilde şükürler olsun inşallah.rabbimize çok teşekkür ediyoruz bariş kardeşim….iyi ki seninle tanişmamiza vesile oldu.üstümüzden tonlarca ağirlik kalkti sanki..elhamdulillahirabbilalemin

HAZANDİLAN- 18-10-2010 00:01 -

Aşağıda dil altı ile ilgili yazıyı okuyunca Havas Hocam bize de göndermiştin.hatta bir yerde yine bu sitede yazını okumuştum bazı arkadaşlara gönderdim fakat sonucunu bilmiyorum demiştin..gönderdiğin kişilerden biri de bizdik…Evet bu dil altı muazzam birşey inanın en katı insanlar bile size karşı bir anda melek oluyor…zannediyorum ki dil altı diye bir konuydu merak edenler olursa Havas Hocanın o yazısını okuyabilir hakikaten çok etkili…CGRGLR nicli kardeşim aynen yazdığın faydaları ben ve eşimde gördük..selametle..

yazımın devamı….evet arkadaşlar korkmayın arayın ücret konusu yaxdıklarımı okuduysanız inanın sorulmayacak kadar cüzzi neden mi…çektiğiniz sıkıntıların eğer kısa bir sürede gideceğini bilseniz ödeyeceğiniz bedelleri düşünün…neler vermezdim ki dersiniz…sadece çekinmeyin arayın…Nitekim Havas Hocada bir kul..sadece bizden daha fazlakafa yoruyor bizden daha fazla emek harcıyor…uğraştığı ilimde HEP YÜCE YARATAN’ın hak kıldığı yolda ilerliyor..belki bazı insanlar art niyetle benim bu yazıları Barış kardeşimin reklamı için yazdığımı düşünebilir..YÜCE YARATAN ŞAHİDİMDİR ki bu yazdılarımdan haberi bile yok…minnet duygusu ile her gelişmeyi yazıyorum..çünkü her gösterdiği yol hayırla sonuçlandı…Barış kardeşim ALLAH seni uğraştığın ilimde muvaffak kılsın seni sevdiği kullarından eylesin..amin..yazdıklarımı okuyan tüm kardeşlerime de Allah gönüllerinde haklarında hayırlı olan her ne muratları var ise tez zamanda versin..selametle….

HAZANDİLAN – 17-10-2010 23:44 -

Barış kardeşim selam çatalcadan n….3 hafta önce senden bir konu için yardım istemiştim..eşimin işi için bana dediğin YUSUF suresinin 54.55.56 ayetlerini aynen anlattığın gibi yaptık..uzun zamandır sende biliyorsun olmayan oldu…3 gün geçmeden arandı..bu gecenin sabahında saat onda görüşmesi var…akibetini yazarım..Barış kardeşim..Önce YÜCE YARATAN dan diledik..dileğimizde sen yine sebep oldun..Bunlar özel şeyler daha önce yazdıklarımı okuyan kardeşlerimiz az çok Barış kardeşimden gördüğüm hayırlı yardımları okumuşlardır bunu açıkça yazdım çünkü özelime çok mesaj atan arkadaşlar var…bana soracaklarınızı HAVAS HOCAYA sorun…korkularınız vardır anlarım sizi ama şunu bilin ki karşınızdaki şarlatan olamayacak kadar düzgün bir insan ..

cgrglr- 09-10-2010 -

Barış hocamın bana hazırladığı dil altını bugün kullanma fırsatım oldu. Karşımdaki kişi ile olan toplantım sonucunda istediğimi elde ettim. Ve emin olun çok zor bir toplantıydı çünkü işin içinde daha zor şeyler vardı ama karşı taraf isteğimi geri çevirmedi ve kendi isteğinden bir anda vazgeçti. Allah`ın izni ile istediğim sonucu aldım. Barış abiden Allah razı olsun. Son 2 haftadır her telefonuma bıkmadan usanmadan cevap veriyor. Her telefon görüşmemde de emin olun o kadar çok rahatlıyorum ki anlatamam. İşinin ehli ve bu işi emin olun maddiyat için kesinlikle yapmıyor. Uyguladığı vefkler ve tılsımlar gerçekten işer yarıyor. Zaten kendisi de her konuşmamızda kesin diye bir şey demiyor ve Allah izin verirse olur diyor. Eğer helal işlerinizle alakalı istekleriniz olursa kendisi ile çekinmeden görüşebilirsiniz..
Bu ilmi güzel sebepler için kullanmamıza vesile olan Barış hocamdan Allah 100bin kere razı olsun..

tertuğ- 04-10-2010 -

Herşeyden önce çok dürüst-işinin de ehli…hocam msnde yoksunuz)

zaralim- 29-09-2010 -

s a Allah razı olsun hocam 2 akşam önce tel aramıştım çok değişiklikler oldu uykularım rahatladı yanımda çalışan münafık biri vardı dine imana hakaretler yağdıran işten kendi kendine çıkmasını istiyordum bugün kendi kendine çıktı işler inşallah yoluna giriyor hocam size tel mesajda atmıştım bana ara ara bakın çok uğraşan var diye lütfen ilginizi kesmeyin 9 yıldır sıkıntı çekiyorum inş önce rabbim sonra sizin sayenizde kurtulacam ALLAHa emanet olun tel mesajında anne adını yazmıştım selam ve dua ile kalın

etudiante- 26-09-2010 -

mükemmel bi insan.. az önce konuştum havas hoca’yla ve o kadar moralim bozuk bir şekilde aramıştım ki.. diplerdeydim..sonlardaydım.. ama onun anlattıkları, verdiği tavsiyeler ve insanlığı benim yeni umut ışığım oldu.. o kadar iyi bir insan ki.. özellikle de telefonda üzerimdekileri bozması erçekten çok hayret vericiydi.. omzumda bir uyuşukluk oldu önce ve sonra hocanın in demesiyle parmak uçlarıma indi uyuşukluk.. ve ordan çıktı, qitti.. kimin bir derdi bir sorunu varsa çekinmeden havas hoca’yı arasın diyorum ben.. ilmi bir yana, öyle candan bir insan ki.. her şeyi rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz.. ve en önemlisi piyasada qezen o sahte hocalarla alakası yok.. sahte vaadlerde bulunmuyor, ve bir işlem yaparken mutlaka karşı tarafında psikolojik ve sosyolojik durumunu düşünüyor.. ALLAH ve KuR’an biliyor kısacası.. ”Allah izin verirse” diyor..diğer yalancı hocalar qibi 3 qünde 5 qünde yaparım demiyor..

cgrglr- 22-09-2010 -

Telefonla konuşurken aşağıda yazılanlar bir bir oldu.. Sağ ve sol kolumda uyuşma oldu konuşurken.. Barış hocam gerçekten Allah razı olsun sizden.. İnşallah sıkıntılarım gider Allah nasipse..

qudra- 21-09-2010 -

Barış hocam göndermiş oldugunuz dil altı formülünü aldım.İnşaallah faydasını görecegim
Ayrıca dünde telefonda o kadar derdimi dinlediniz her zaman oldugu gibi hatta uzerimdeki agırlgıda aldınız Allah razı olsun bin kere,İyi ki sizinle tanışmışım telefonda bile sizinle konuşmak insanı rahatlatıyor…Hocam Selametle…

heves- 16-09-2010 -

Bir hocanin nasil olmasi gerektigini gösteren bütün özellikleri tasiyor . piyasada bu kadar sartlatan varken baska insanlar baris hocami nasil bulamaz sasiriyorum. kardesim aldanmayin . adam gibi adam olan , ve aslan gibi yürek tasiyan baris hocami bulun dertlerinizi cözün.insan zaten baris hocasiyla görüstümü hocanin ne oldugunu anlar . enkisa sürede teshisini koyar ve hic evirmeden cevirmeden ne oldugunu ve neyapilacagini söyler. isinin ehlidir ,ona ne cin nede büyü dayanir. ayrica yazdigi muska ve vefklerle tamamen kurtulursunuz. konusmalari babacandir ve insani rahatladir. rahnman razi olsun ve varolan ilmini artirsin vesselam.

HAZANDİLAN - 16-09-2010 -

YÜCE MEVLAM hepimize akıl vermiş ben aptal değilim ki hayrını görmediğim işin peşinden koşayım kaldı ki üniversite mezunu biriyim doğruyu yanlışı tahlil edebilecek bilinçteyim..eğer bir eksiklik bir yanlışlık görmüş olsam inanın buradan rahatlıkla yazardım..paranızı emeğinizi boşa harcamayın..Barış kardeşime sadece ulaşın görün bakın neler oluyor hayatınızda..Hiç kimseyi yanlış yönlendirip darda sıkıntıda insanları bir de ben sıkıntıya sokmak istemem yukarıda YÜCE ALLAH var…vebal ağır ama eğer ki hayır gördüm ise bunu yazmak ta boynumun borcu..Dilerim tüm sıkıntılarınız tez zamanda geçer..HAVAS HOCA sana her zaman ettiğim duayı tekrarlayıp tekrar teşekkür ederim..HAVAS HOCA ALLAH SENİ UĞRAŞTIĞIN İLİMDE MUVAFFAK ETSİN..YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM..

HAZANDİLAN - 16-09-2010 -

2
ALLAH binlerce kez razı olsun Barış kardeşimden inanın dualar elimize ulaştıktan sonra daha ilk günden adam küfürü biraktı konuşmaz oldu..yaklaşık 40 gün sabrettik özellikle ben çok merak ediyordum bu katı adam düzelirmi bu mazlum kadına eziyetten vazgeermi diye..40 sonunda katı adam melek oldu..ilk yaptığı şey karısına 10 dönüm arazi almak oldu..yaptıklarından pişmanlıktan kavruluyor..çok şükür HAVAS HOCA bu işinden evvel YÜCE ALLAH sonra ilmi ile yüz akı ile çıkmış oldu.İnanın aklınızda zerre kadar şüphe olmadan arayabilir sıkıntınızı paylaşabilirsiniz.Bana özelden mesaj atıp soru soran arkadaşlarıma sadece şunu söyleyeyim para konusu asla ve asla birincil dert değil..

HAZANDİLAN – 16-09-2010 -

Öncelikle buradan herkese selamlarımı iletiyorum,sıkıntılarınız her ne ise ALLAH tez zamanda hakkınızda hayırlı olan neticeleri versin..Barış kardeşimle yaklaşık bir yıl oldu bu siteden tanışalı herkes gibi bende tedirgin tedirgin kendisine mesaj attım(tedirgindim çünkü bu tür konulardan hep korktum)fakat yaşadıklarımızdan sonra bir büyüğüm işin ehlini bulursan derdinize derman olur dedi..ok şükürler olsun ki HAVAS HOCA yı bulduk..konuşmaları gayet mütevazi asla ve asla insanları sömürme derdi olmayan bir insan,2 kez kendi işim için başını ağrıttım,hayırlı hemde çok hayırlı neticeler aldım..sonrasında yaşadığımız yerde başı dertte olan bir ablamızın derdini kendisine ilettim kocası ikinci eşi almış iki çocuk yapmış ve kendisinin kırk yıllık emeğini hiçe sayıp hergün dövüyordu…YAZIYI 3′E BÖLMEK ZORUNDA KALDIM YAZACAKLARIM UZUN SIĞMIYOR..

refo75 - 15-09-2010 -

hocam allah sizden razı olsun gitmedigim hoca kalmadıydı sizi tanıyıncaya kadar artık umudum kırıldıydı önce rabbimin izniyle sonrada sizin vesilenizle yuvam kurtuldu allahım sizden razı olsun

ynex- 15-09-2010 -

Hocam Allah sizden razı olsun. Bendeki musallatı 1 dakikadan kısa sürede çekip çıkardınız.

Ehli_İslam - 13-09-2010 -

Havashocanın yazdığı dil altı formülü gerçekten mucizevi etkiler yaratıyor. Onun sayesinde istediğim işe alındım. Daha önce de başvurmuştum fakat kabul edilmemiştim. Çok etkili bir dua, adeta karşınızdaki insanın dilini bağlıyor ve ne isterseniz isteyin hayır diyemiyor. Artık çantamdan çıkarmıyorum, gün içerisinde ihtiyacım oldukça kullanıyorum. Birdaha bunu yazacak birini bulamam korkusuyla Havashocaya birkaç kez daha yazdırdım Çok teşekkürler hocam Allah sizden razı olsun, sizin gibi bilgili ve değerli hocalarımızı başımızdan eksik etmesin.

aşkım kaptan- 09-09-2010 23:11 -

evet barış abi gerçekten çok degerli bi insan okdar içten biri ki iyiligi sesine yansıyo zaten konuşurken

dreamlove- 06-09-2010 -

Saygıdeğer hocam,bi süredir üzerimde bi bunalım bi sıkıntı ve bi ağırlık vardı…meğer bendeki cinler sıkıntı veriyormuş eve girmek istemiyordum eve gidince sanki evde düşmanım varmış gibi davranıyordum çok şükür rahatladım…canlı canlı çekti aldı…kısa bi sürede de ferahlama oldu…hafifledim…Allah razı olsun , efendimize komşu eylesin hocam iyi ki varsınız…

canımmm- 06-09-2010 -

kalbi mükemmel abim,sıkılmadan usanmadan beni herzaman dinledin Allah senden razı olsun,sayende çokçok mutluyum artık,eşimle aram düzeldi herşey çokdaha iyiye gidiyor.önce allah sonra senin sayende.çok uzun zamandır seni tanıyorum ne zaman yardıma ihtiyacım olsa herzaman yanımdaydın.bi görünüp kaybolanlardan yada insanların umutlarını kıranlardan olmadın.barış abiiiiiii dediğim heran yanımdaydın.iyiki varsın abi.aman nazar değmesin hediye yağmuruna tutuyorda eşim beni

sinameki75- 04-09-2010 -

allah katında merteben artsın hocam cennet kapıları ayağına açılsın dünya iyisisiniz allah işlerini rast getirsin bereketiniz artsın.beni dinlediniz geri çevirmediniz çok tşk ederim çok huzur doluyum.

kristalküre- 02-09-2010 -

Herşey için Allah razı olsun, dün sizinle telefon görüşmem sırasında bana musallat olan cinden kurtuldum. Sırtımda sanki bir el hissettim ve daha sonra yavaş yavaş omuzuma oradanda koluma daha sonra ellerim ve serçe parmağıma kadar inan bir ağırlık hissettim ve serçe parmağımda karıncalanma ve uyuşma oluştu ve oradanda da tamamen ağırlık kayboldu. ve telefon görüşmesi sonrasında inanılmaz hafifledim ve gecesi ise uzun zamandır bu kadar huzurlu ve rahat uyku uyumamıştım diyebilirim. Kendimi kuş gibi hafif hissettim ve çok rahatlamıştım.

Şuan çok iyiyim çok şükür Allahıma. Bana karşı göstermiş olduğunuz emeğiniz iyi niyetiniz ve yardımlarınız için Allah binlerce kez razı olsun. Dilerim Rabbim sizi hiçbir zaman sıkıntıda darda bırakmaz. Allah tüm işlerinize kolaylıklar güzellikler ihsan eylesin. Allahın nuru her daim yolunuzu aydınlatsın. Ömrümün sonuna kadar tüm kalbimle tüm içtenliğimle her daim dualarım sizinle olacak.

nigxe - 29-08-2010 -

allah razı olsun barış hoca sizin kadar iyi yardımsever ve ilim sahibi insanların olduğunu görmek çok güzel..

ibis73- 28-08-2010 -

baris hocam süper hoca, gerek insanligi gerek ilmiyle örnek alinacak bir insan. ondan allah c.c, gani gani razi olsun. onu kiskananlar catlasin.

hanafta- 26-08-2010 -

evet arkadaşım sonunda ben de ulaşabıldım gayet pozitif hoş bir insan gayet sabır ile beni de dinledi ve yardımcı oldu.Çok teşekkür ederim.

ulkerdem- 24-08-2010 -

Barış hoca’dan Allah razı olsun hakikaten iyilik meleği ben ve oğlumda yardım ve faydalarını yaşayan kişileriz İki cihanda işleri rast gelsin rabbim yolunu açsın.

Abdüssamed43- 23-08-2010 -

Bende barış hocanın tedbirlerinden memnunum prenseshayal72 ye diğer arkdaşara ktılıyorum barış hocayı çekişnmeden arayabilirsiniz

dilaysa- 18-08-2010 -

barış hocamla 2 ay önce bu site sayesinde irtibata geçtim bir takım sıkıntılarım vardı allah razı olsun bana çok faydası dokundu.şifa buldum şimdi çok iyiyim.burdan tüm arkadaşlara sesleniyorum hiç tereddütünüz olmasın gerçekten barış hoca derdinize derman olacaktır.

nokta48- 11-08-2010 -

hocam Allah sizden razı olsun.iyiki varsınız…

beyto1989- 10-08-2010 -

Allah Sizden Razı Olsun Hocam…….Hemde 70 Milyon Kez…

Daiys- 10-08-2010 -

Sıkıntılarımdan kurtulmak için araştırdığım hocalar çok yüksek ücret istiyorlardı ve bunun için durumum müsait değildi. Allaha hep dua ettim bana yardım edecek birini bulmam için Allah karşıma HavasHoca yı çıkardı. Farkında olmadan yaptığım bir hata yüzünden 10 yıl cin musallatına maruz kaldım. Hocam bunu tespit etti ve bedenimden çıkmalarını sağladı. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Bir tanesi sağ kolumdan aktı diğeri sol bacağımdan çıktı. Sağ elimin işaret parmağındn çıktıktan sonra parmak ucum uyuştu ve çok rahatladım. Allah HavasHoca ya ve sevdiklerine her zaman maddi ve manevi mutluluk nasip etsin. Her zaman duacı olcam çok çok teşekkür ederim Hocam. Allah razı olsun sizden.

katrem87- 03-08-2010 -

hocam siz çok iyi birisiniz.. yaptığınız işlemlerin galiba yavaş yavaş sonuçlarını görmeye başlıyorum hayatımda değişimler oluyor .. hayırlısıyla daha güzel şeyler olacak çok teşekkürler beni dinlediğiniz ve yardım ettğiniz için…

rozerin- 25-07-2010 -

merhaba barış hocam,telefonda derdimi bıkmadan dinlediniz,ve yardımcı oldunuz.üzerimdeki ağırlığı aldınız.müthiş birisiniz.bu bir mucize gibiydi.her şey gönlünüzce olsun ve çook çook saolun.allah razı olsun…

Fatma didar - 07-07-2010 -

bana da telefonda yardım ettiğiniz için Allah sizden razı olsun..Allaha emanet olun

armedas- 07-07-2010 -

İlk önce telf. da ağırlığımı aldınız ve hissettiklerimle şaşırmıştım uykularım düzeldi kabuslarım sıkıntılarım düzeldi, sonra yardım elinizi uzattınız şimdi ise mucizeler olmaya başladı açılmaya başladı herşey sanki uzun zamandır şansızlık yaşamamışım gibi tüm kapanan kapılarım açılıyor Allahın izniyle , önce Allaha sığındım sonra sizin yardımınıza, söyleyecek çok şey var iyiki bu siteye üye oldum ilim sahibi ve allah dostu olan sizi tanıdım , Allah bin kere razı olsun hocam , Rabbim ilminize ilim huzurunuza huzur versin, Allah başımızdan eksik etmesin sizi ve sizin gibi iyi insanları.. Sevgiyle kalın

konix58- 29-06-2010 -

tsk ederim baris hoca…telefon ile konusurken dediklerin aynen oldu..dedigin noktalarda titreme ve agirlik hissettim..ve sonrasinda inanilmaz bir rahatlama..oldukca etkilendigimi söylemek istedim.. tsk ederim hersey icin

tandogarken- 27-06-2010 -

hocam oğlum ıse grmes ıcın sızden yardım ıstemısdım allah sızden razı osun cok sukur allahının ıznı ve sızın yardımınızla ıse gırdı sıze tanıdığım ıcın cok sanslyımsızden bır rıcamdaha var haksız yere cok borclandım nsaıl kurtulablırım bu borslarda yalvarıyorum bana yardım adın ayrıca sıze tel nasıl ulasabılrm tel numarası vereblıyomusunuz sağlık ve mutlulukla kalın

alaturca- 23-06-2010 -

Hocam sizin yardiminizla inanilmaz seyler yasadim. Hic tahmin edemeyecegim seyler gercek oldu. Allah razi olsun sizden. Hocam yeteneginiz, bilginiz, yardimseverliginiz tartisilmaz. Sizi tanidigim icin cok mutluyum. Allaha emanet olun. Saygilar.

zeynep2010- 17-06-2010 -

hocam sizden Rabbim yarattıklarının adedince razı olsun, çok sıkıntılı zamanlarımda sizi telefonla rahatsız ettim hiç usanmadan bana tavsiyelerde bulundunuz beni dolandıran kişi tarafından hakkımı vermemesi bir tarafa tehdit ediliyordum sizinle konuştuğumun ertesi günü Rabbim başına öyle bir sıkıntı verdiki şimdi heryerde beni zorda bıraktığı için bu durumda olduğunu söylüyor, manevi huzurumu size anlatamam maddi sonuçlarınıda yakında Rabbimin izniyle alıcam inşallah, tekrar rabbim sizden razı olsun…

can can- 13-06-2010 -

allah sızden razı olsun .ben oyle huzurlu oldum kı ınanamassınız allah once herkese huzur ve saglık versın gerısı azımle olur .benı daha cok cesaretlendırdınız teşekurler

scarlet- 12-06-2010 -

Allah sizden razı olsun Barış Bey. Daha işlemlere yeni başlamama rağmen büyük rahatlama gördüm.
Eksik olmayın. Edirneden sevgiler…

duygu885- 10-06-2010 -

Azmin sonu daha once gelısmeleri yazmıstım sımdı benm ıcın deliriyo boyle surundunu grmek mutlu edıooo saol

uzak kuzey- 05-06-2010 -

bu sitede Benim hikayemi ve beni taniyanlar bilirler esim annesinin yaptigi negatifliklerden dolayi evimizi terketti bossndik vs.
Essiz bi insansin sana cok tesekkur ederim sayende rahat nefes aliyor ve huzur icindeyim.inaniyorum ki yardimlarin sayesinde esimin ve benim uzerimde ne kadar negatiflik varsa hepsi cok yakin zamanda yok olucak

profmert- 04-06-2010 -

Abim Allah razı olsun uzun zamandır beklediğim iş haberini bugun aldım.görüşmek dileğiyle Allaha emanet ol

mithril - 02-06-2010 -

Abim Allah razı olsun. Ben uzun sure ilac tedavisi gordum. Yetmedi terapiye gittim. Malesef o da yetmedi elime gecen koca bir hicti. Ama senden dualarini alinca degisti hersey. Yillardir cektigim derdimden kurtulmama vesile olsun. Allah yar ve yardimcin olsun.

atris- 01-06-2010 17:21 -

abıcım bende nısanlımla barıstım allah razı olsun ……………..rabbımızın kelamını bızden esırgemedıgın ıcın………………

xxx02- 31-05-2010 -

teşekkürler barış abi Allah senden razı olsun senin yardımlarınla sevdiğimle barıştım imkansızdı ama oldu Allah seni başımızdan eksik etmesin herşey gönlünce olsun rabbim ilmini artırsın

sinbat- 29-05-2010 -

Ortada bir sürü hoca diye kendini tanıtan dolandırıcı insan varken, sizin gibi mütevazi ve yardımsever kişilerin olması çok güzel sizinle konuştuktan sonra üzerimdeki ağırlık tamamen gitti allah razı olsun

HAZANDİLAN- 24-05-2010 -

Havasul Esrar kardeşimle bu siteden tanıştım çok şükür ki tanıştım..bana işlerimde inanılmaz yardımcı oldun..samimi olmam gerekirse hayatım boyunca hiç dışarıdan böyle manevi destek almamıştım(dua gibi) tedirgindim..bana telefonda demiştin ki yazacağım dualar eline ulaştığı an değişiklikleri göreceksin..Allah şahidimdir daha içeriye aldığım an neler yaşadığımı keşke buradaki arkadaşlara da anlatabilsem..ve 1 hafta önce çok sıkıntıdaki bir ablamız için aradığımda maddi durumunun kötü olması konusundaki hassasiyetin ve iyi niyetin için sana binlerce kez teşekkür ediyorum..Dilerim buradan çok arkadaşımız ulaşır sana ve faydalanırlar..tabiki önce YÜCE YARATANIN yardımı ile..Allah seni ve bizleri sevdiği kullarından etsin seni uğraştığın ilimde muvaffak etsin..

sanem - 20-05-2010 -

Havvasul Esrar hocamla lahutiden tanıştım. İyikide tanışmışım. Çok sıkıntılıydım msnde dolaşırken havvasul esrar hocamla dertleşmeye başladım vücudumda inanılmaz bir ağırlık ve omuzumda ağrılar vardı.Ben hiçbirşey söylemeden bana drek olarak sıkıntılısınız şu an dedi. Çok şaşırmıştım bana telini verdi ve kendisini aradım . telefonda bana vücudumda ağırlık olduğunu ve omuzumda ağrılar olduğunu söyledi gerçektente 2 haftadır inanılmaz ağrılar çekiyordum. telefonda beni tedavi etmeye başladı vüduma elektrik veriliyormuş gibi hissettim sağ omuzuma geçti elektrik daha sonra bana işaret parmağımdan çıkıp gideceğini söyledi gerçektende öyle oldu .Şimdi kuş gibi hafiledim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum.İnanılmaz birşeydi.Aramızda kilometrelerce uzaklık var bunu nasıl yaptı hala şaşkınlık içindeyim . kendisine buradan çok teşekkür ediyorum.

blackangel - 07-05-2010 -

Sirf sizin icin uye oldum buraya konusmamizdan sonra bi rahatlik cÖktu ve inancim artti benide diger yardim ettiginiz INSANLAR gibi geri cewirmeyip insallah huzura kavusturacaginiza inaniyorum..konustugumuz gibi haberlesiriz gÖrusmek uzere..

nazenin_- 04-05-2010 -

Öncelikle Allah razı olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel kardeş, sözün bittiği yerdeyim.. Kelimeler yetersiz mucizeleri anlatmaya,olmaz sandıgım şeyler senin sayende bir bir gelişiyor. İnanılmaz huzurluyum. Dönmem diyen sevdiğim insan döndü, bendeki değişimlerde çabası… İlerleyen günlerde daha detaylı anlatmaya çalışırım şimdilik bunun tadını cıkarıyorummm. Allah razı olsun Barış kardeş….

duygu855 - 01-05-2010 -

Ne desem gerçekten bilemiyorum abicim Allah senden razı olsun işlemlerin etkilerini yavas yavas almaya basladım Çok şey değişti eskisi gibi değil değerim anlaşılmaya başlandı kademe kademe gidiyoruz bakalım inşallah sonuca çok yaklaştık..

ahdumisak - 26-04-2010 19:31 -

sitedeki en faydalı adam paylaşımların da işlerin kdr güzel ve sonuç veriyor …

balımss09- 26-04-2010 -

yardımlarınız için tekrar teşekkürler.allah sizden razı olsun hayatımdaki birçok şey yoluna girdi.

nisa*- 09-04-2010 -

Tekrardan allah razi olsun demek icin girdim. En kötü günümde yanimdaydin ve beni tesseli ettin, ve önce allahin ve sonra senin yardiminla sorunlarim cözüldü allah razi olsun kardesim, umarim daha cok dertli insanlara yardimin dokunur.. kendine iyi bak grs.

Sanaa- 06-04-2010 -

hey yüregi kocaman sessiz efendi adam siz bozulmayın dünya insan ve insanlık görsün gözüm

semihbaba4125- 23-03-2010 -

Tekrar tekrar ALLAH razi olsun abİ ALLAH başimizdan eksİk etmesİn sayende rahata ulaŞtim ya ALLAH in da yardimiyla tabİ mükemmelsin abİ Çok sağol bÜtÜn dertlerİm gİttİ sayende ya ALLAH ne muradin varsa versİn ya ALLAH seni sevsin hemde çok ALLAH seni ve hepimizi cümle müslümanları affedilenlerden eylesin günahlarını affetsin sıkıntını gidersin abicim AMİN ECMAİN

Merak34- 21-03-2010 -

sıkıntım hfifledi ve önemli bilgiler edindim teşekkürler..inşallah işlemlerde başarıya ulaşacak

balımss09- 20-03-2010 -

yaptığınız yardımlar için çok teşekkürler.allah sizden razı olsun.beni sıkıntıdan kurtardınız.tekrar görüşmek dileğiyle…

aykaranlık - 17-03-2010 -

yardımınız için çok teşekkür ederim, sanırım etkili oldu yaptığınız işlemler, sevdiğim kişiyle buzlar eriyor aramızda ) tekrar saolun Allah razı olsun

inşirah- 07-03-2010 -

ben yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.ağlayarak geldim.huzurla geri döndüm yanınızdan.çok teşekkür ederim.allah mertebenizi arttırsın

semihbaba4125- 03-03-2010 -

Allah razı olsun abi sayende derdimden kurtuldum çok sağol tabi Allah ın yardımıyla

RoMeO- 27-02-2010 -

selam abicim sana teşekkür ederim o değerli vaktini bana ayırdın ve bana birşeyler yaptın ve neticesini olumlu bir şekilde gördüm saolasın.

HAZANDİLAN – 18-02-2010 -

a.s Aykırı kardeşim,bugün tavsiye ettiğin bütün uygulamaları yaptım,Allah senden razı olsun.İnan dediğin gibi oldu ilk günden etkisini gördük..Allah bu ilimde hayırlı muvaffakiyetler versin.Bana yardımcı oldun Allah senin her işinde hayırlı başarılar versin..Tekrar hakkını helal et güzel kardeşim..

nisa*- 10-02-2010 -

selam, kardesim 3 senedir cözemedigim sorunumu aile ici gecimsizlik vs.. yaptigin bi islemde cözdün allah senden razi olsun… kardesim okadar hoca dolandim okadar yaparim ederim diyenler gördüm ama senin kadar basarilisini görmedim.. yine diyorum allah senden razi olsun.. umarim diger kardesleriminde yardimina kosarsin allah herkesin yar ve yardimcisi olsun..

İnternetteki Medyumlar:

 

Çok soyludurlar. Çok dindardırlar. Hatta çok büyük evliyaların yanında yetişip alimlerden ve üstadlardan  dersler almışlardır çok şeyler öğrenmişlerdir, çok üstün bir maneviyatları vardır.bu şekilde çeşitli isimlerde zikredeler. Bir kısmı Irakta bir kısmı Mısırda vs…dersler almışlardır.

Sonra birde bakmışsınızki sayfalarında su falı, tarot falı, aşk büyüsü, vs.. için tıklayın yazar

Olmadı şimdi. Allah c.c. ve resulü hz. Muhammed (S.A.S.) in açıkça lanetlediği fal bakma büyü yapma işlemi yaptığınıda iddia ediyor. Bu nasıl bir çelişki. Az önce kendini üstün göstermek için demediğini bırakmadın şimdide o dediklerinin tersini yapacağını söylüyorsun

Hadi insanları kandırıyorsun. Allah c.c. ı nasıl kandıracaksın Hiçmi Allah korkunuz yok…

Medyum o medyum bu medyu şu vs….

Birde garip garip medyum siteleri isimleri..

Yakında medyum matrix medyum süperman medyum batman vs…

İsimlerle siteler açılırsa şaşırmayın.

Piyasada o kadar çok site çıktıki vede buna nazaran o kadar sahte hoca,medyum vs… olduki

Artık insanlar medyum lafını duydularmı akıllarına sahtekarlık dolandırıcılık geliyor.

Bu yüzden işini hakkını vererek yapan gerçek ilim sahiplerinin dahi isimleri  bu yüzden karalanmış oluyor.gerçekten işini yapan cinlerle iş yapan kişiler olsada onlar maalesef internet aleminde pek yoklar.

Bunun sebebi artık bu işlerin bir rant kapısı oluşturmasıdır.

Artık insanların dertlerine çare aramak için değil, insanları söğüşlemek tabiri caizse soymak için akıl almaz yöntemler geliştiriliyor. Çeşitli ve boş iddialarla ortalıkta geziniyorlar.

İnsanların hem fahiş miktarda paralarını alıyorlar hemde umut tacirliği yapıyorlar hemde, insanlara zaman zaman kendilerinin bile ömürleri boyunca yapamayacakları okumalar veriyorlar…

Haliyle dedikleri sürenin sonunda ettikleri KESİN ÇÖZÜM OLMUYOR.

Bunada bahane lazım. Ya bir yanlışlık yapmışsınızdır, ya ebcedinize veya yıldıznamenize bakmıştır, 7 GÜN DAHA LAZIM dır..

Vs.. 7 GÜN 70 GÜN OLUR VEDE BİR NETİCE YOKTUR.

Ararsınız artık TELEFONLARINIZA BİLE BAKMAZLAR.

Olan size olmuştur. Geçmiş olsun…

Hatta bazı kendini medyumların medyumu garantili medyum ilan edenler açtıkları sitede benim sitemin adresini vede benim ismimi bile etiket yapıp biri internette aradığı zaman kendi adreside çıksın diye aklı sıra uyanıklık yapıyor.

Kendilerine profesyonel usta, üstad vs.. gibi lakaplarda takıyorlar…

Yani iş ahlakıda yok. Varın artık kararı siz verin.

Bazılarıda televizyona çıkmışlar gazetelerde haberleri çıkmış onları referans gibi yayınlıyor. Biz ünlüyüz!!!

Hergün birçok politikacı televizyonlarda gazetelerde insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar.

Onlara da kanmayın..

Resmi Medyumlar:

 

öncelikle bende vergi verdiğimi belirtmek isterim. fakat bu levhanın medyumluk yada havas yada vefk ilmiyle ilgili bir ölçü olamayacağını izah etmek isterim. Vergi levhamı yayımladığım konuyu okursanız, kendime resmi medyum, yada resmi ruhsatlı medyum gibi bir kendimi öven bir şekilde anlatmadığımı görürsünüz.

Diğer başlıklardada açıkladığımız gibi türlü türlü kandırmacaların yanında birde kendini ‘’Resmi Medyum’’ ilan edenler varki

Şaşılacak bir durum. Koymuşlar vergi levhasını sonrada resmi medyumuz diyorlar. bunlardan bir kısmında gösterilen küçücük vergi levhası kısmına tıkladığınızda en küçük bir sayfa bile açılmamaktadır. Yani kendini resmi yada resmi ruhsatlı gösterenlerin vergi levhasına tıkladığınız zaman öyle bir levhanın çıkmadığını görürsünüz.

Medyumluk okulu varda ordanmı mezun oldunuz

Beyazıt üniversitesi gizli ilimler fakültesi medyumluk bölümü gibi bir yer varda oradan mı mezun oluyorsunuz. Yoksa devlet sizi medyum olarakmı çalıştırıyor

Yoksa sadece maliyeye unvan kısmına medyum mu yazdırıyorsunuz.

Doğrusu şudurki

Vergi levhası maliyeden alınıyor. Bu işlerle ilgili olan bir kurumdan veya okuldan değil.

Sadece ticari ünvanınız maliyede medyum olarak geçmektedir.

Oraya hokkabaz da yazdırabilirsiniz. Size kalmış bir şey bu.

Maliyeden yazılan sizin istediğiniz bir ünvanıda mı insanları kandırmak için kullanıyorsunuz?

O zaman bizim mahallenin bakkalıda resmi bakkal terziside resmi terzi baharatçısıda resmi baharatçı vs….. oluyor.

Bırakın artık bu oyunları artık dürüst olun biraz…

 

Garantili Medyumlar:

MEDYUMLARIN REFERANSLARI…

İlk önce bu konuya girme sebebim şudur

Referanslarına bakıpta aldanmayın

Bir kısmı birbirinden kopyadır bir kısmıda kendi yazdıklarıdır.

Bakmışsınız ‘’Referanslarım’’ kısmı var.

Oraya birçok memnuniyet belirten yazılar görüyorsunuz.

Şöyle alta inip bide bakıyorsunuzki referans olabilmek için yazıp gönderme butonu bile yok.

Yani ben referans olmak istesem oraya yazamıyorum,yazılabilecek bir yer yok.

Fakat onlarca referans var orada.

Dahada altına bakarsanız kimin yazıdığı kısmında medyumun kendi adı çıkıyor… Takdiri size bırakıyorum.

Medyumlar denilen tayfanın insanları kandırmak için seçtiği en güzel yöntemlerden biride 7 gün yada 14 yada 21 günde KESİN OLARAK size sevdiğinizin döneceği yada isteğiniz neyse isteğinizin olacağıdır.

Sorarmısınız ?

ALLAH C.C. İLE BİR ANLAŞMALARI MI VAR?

Neyin garantisini veriyorlar. Ertesi güne çıkacaklarına dair bir senetleri mi var.madem o kadar iddialılar senet imzalasınlar. işlemler olmazsa 8. günde ödediğinizin 2 katını size iade edeceklerine dair

Tabii halkımızın içinde bu tip insanların bu tür iddialarını bu tür kişilerin  kendine güvendiği olarak adledip inanıyorlar ‘’Tamam bu iş’’ diyerek

Yardım isteyenler oluyor hemde fahiş miktarda ücretlerle.

Nedense biz inşallah olması için yapıyoruz vesile olmaya çalışıyoruz  istiyoruz gerisi        Allah c.c. a kalmış, her şey Allah c.c. tan deyince

Halkımız bunu kendine güvensizlik olarak niteliyor.

Aslında olan şudur biz kandırmıyoruz doğruyu söylüyoruz.

Çünkü her şey Allah c.c. tandır. O nun dilemesiyle olur bizim dilememizle değil.

Bize kanaat getirmeyen bazı kardeşlerimizin bir kısmı ise arayıp sonradan

‘’Hocam dolandırıldım’’ diyor

Sadece dolandırılsa iyi. Yapılan yanlışlardan dolayı üzerine cin musallatı yada bağlılık alan pek çok kişi mevcuttur.

Bazı medyumlar  ilmi ledün bilmeyenin vefk ilmini yapamayacağını iddia ederler.

Hiçbir alim bu tip bir iddiada bulunmamışlardır. Medyum kılıklıların bu iddialarının sebebi ise Kendilerini üstün gösterme çabasıdır. Değil kendileri ilmi ledün sahibi olmak en basit bir vefkin eğrisini doğrusunu bile bulmaktan acizdirdiler.

Onlar için size  garanti olanı söyleyeyim, değil 7 günde sıkıntının gitmesi istediğinizin olmasını, aradan 70 gün geçtiği halde istediğinizin gerçekleşmemesi vede aradığınızda telefonlarınıza bakılmaması olur

Buna o televizyonlara gazetelere çıkan pek çok tanınmış medyumlarda dahildir.

Gazete küpürlerini referans yapıyorlar. Buna tek cevabım olacak siyasetçilerde hergün televizyonlarda gazetelerde insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyip insanları kandırıyorlar.

7 günde kesin çözeceklerini iddia ederler ya,

Fakat o 7 gün ne hikmetse 70 gün geçtiği halde sonuç yoktur..

Tabii bir suçlu lazım buna. Kim olacak? Tabiî ki siz olacaksınız.

Mutlaka ya verilen yapılması imkansıza varan işlemlerde eksiklik yapmışsınızdır, yada biryerlerde yanlışlık yapmışsınızdır.

Sonra dolandırıldığınızı anlasanızda pek yapacak bir şey yoktur….

En çok kızdığım iddia budur.

Biz imanımız gereği hayrın da şerrinden Allah c.c. tan olduğuna inanırız

İmanın şartlarından biride budur.

Şimdi tekrar sorunuz garanti verenlere. Tevbe haşa Allah c.c. ile anlaşmalarımız var. Kendilerinin bir sonraki güne çıkacaklarınınz garantilerimi var.

Haliyle dedikleri sürenin sonunda ettikleri KESİN ÇÖZÜM OLMUYOR

Bunada bahane lazım. Ya bir yanlışlık yapmışsınızdır, ya ebcedinize veya yıldıznamenize bakmıştır, 7 GÜN DAHA LAZIM dır..

Vs.. 7 GÜN 70 GÜN OLUR VEDE BİR NETİCE YOKTUR.

Ararsınız artık telefonlarınıza bile bakmazlar.

Olan size olmuştur. Geçmiş olsun…

Medyum ve medyumlar:

 

Lütfen Garantili Medyumlar ve İnternet Medyumları Resmi medyumlar isimli sayfalarıda okuyunuz.

NOT: bu sayfalarda belirttiklerimiz bir kısımdır. Hepsini kapsamaz. Bütün medyum denilen kişilere yönelik değildir. Yanlış anlaşılmasın

Medyum nedir. Öncelikle bunu söyleyelim

Ruh ötesi iletişim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kimsedir.

İnsanlar öldükten sonra ruhlar kendi hallerine bırakılmazlar.

Eğer imansız ölümüşse kendisine kıyamete kadar azap edilir.

Mümin olupta berzah aleminde serbest ve nimetler içinde olanlarda böyle cin çağırır gibi çağırmakla gelmezler…

O yüzden fazlada itibar edilmez bu görüşe vede konumuz olmadığı için uzatmaya gerek yok

Medyum günümüzde Türkiyede kullanılan  anlamıyla  bildiğimiz cinci demek. Kendilerinin saygın birileri olduğunu iddia ederler. Cincilik benim bildiğim bir saygınlık gerektirmez.

Hatta gelecekten haber verip küfre götürürler. Büyü yapacaklarını söylerler vs…

Hem söyleyen küfre girer hemde inanan kişileride günaha sürüklerler..

(Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine inanan, Kur’ân-ı kerîme inanmamış olur.)[Taberânî]

(Gâipten haber vermek maksadı ile yıldız ilmi ile uğraşan, büyücü gibi günâha girer.) [İbni Mâce]

(Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile, kırk gün namazı kabûl olmaz.) [Müslim]

Vs… bu şekil uzar gider…

Yani bu insanlar hem sizi günaha sokuyor hem paranızı alıyor hemde umutlarınızla oynuyor..

Anlatmak istediğim şudur.

Allah c.c. tan korkmayıp hemde aleni bir şekilde işler yaptığını iddia eden veya yapmaya çalışan kişilere ne kadar güvenebilirsiniz?

İYİ DÜŞÜNÜN….

Vefk Büyüsü:

Bir devlet dairesinde yahut başka bir kurumda sözlü olarak başvurma yani müracaat edilebiliyorsa aynı zamanda yazılı olarak ta müracaat edilebilir.

Allahü Tealaya da sözlü müracaatlarda bulunulabilindiği gibi yazılı olarak müracaatlarda bulunulabilir. Sözlü müracaatları dua olarak adlandırıyoruz. Havas ilminde sadece okuma değilde yazı ile ilgili olan gerek ayetler yazılıp taşınması gerek akarsuya yada denize atılma yoluyla da murad edilebilir. Bunlar yazılı olan türlerdendir. Bunların içine vefkler tılsımlar muska yada hamail, boylama dediğimiz yazı türleride dahildir.

Vefk lerde, kullanılan çeşitli ayet esma ve benzeri kelimelerin cümlelerin yada  melek isimleri ve benzerlerinin kullanılması yolu ile oluşur. Bunlar harf yada kelimelerden oluştuğu gibi çeşitli rakamlar veya tılsımlar dediğimiz şekillerden yada hatemlerden oluşabilir.

Esas itibarıyla vefkler, havas ilminin bir koludur. Bu yüzden Vefk yapmak isteyen kişi öncelikle havas ilminin genel kaidelerini öğrenmeli. Onların yanında vefk yapım kaidelerinide bilmeliki herhangi bir yanlışlık yapmasın. Eğer sadece vefk kaidelerini öğrenip havas ilmi ile ilgili kaideleri yeterli miktarda öğrenmezseniz başarılı olma ihtimaliniz çok düşüktür. Vefk ile ilgili diğer sayfalarımızda pek çok havas ve vefk ilmi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Vefk büyüsü, büyü vefki.

Havas büyüsü nasıl yapılır:

 

Havas ilmi ile meşgul olan kişilerin  bu işlerdeki bazı incelikleri, ayrıntıları bilmesi gerekir. Çünkü yapılan amellerdeki yanlışlıklar, gerek yapana gerek çevredeki yada konuyla muhatap olunan kişilere büyü zararlar verebilir. Gerekli bilgi tecrübe ve hassasiyetin olması gerekir

Havas ilminde dikkat edilmesi gereken yerler ve bazı incelikleri şunlardır.

1-Bu işleri yapacak kişiler mutlaka bu işleri iyi ilen bir kimseden yardım alması gerekir. Çünkü bazı durumlar için ayrı özel uygulamalar gerekebilir.sizin kitaplarda bulamayacağınız püf noktaları öğretmesi gerekir. Ayrıca sizi takip ederek zarar görmenize engel olması gerekir.

2-Kullanılan malzemeler yeni olmalıdır mürekkep olarak genelde misk safran ve gülsuyundan oluşan mürekkep kullanılır.Eğer formüllerde  ayrı bir boya ile yazılacak denmişse  o mürekkep kullanılır.

3-Tırnak taş gibi cisimlere keçeli uçlu yada kurşun kalem gibi o nesneye yazabilecek başka bir kalemle yazın. çünkü dolma kalemle veya kamış kalemle yazamazsınız. Ayrıca demir, bakır, ceylan derisi, vesaire hangi nesne adı verilmişse mutlaka o kullanılmalıdır. Alternatif nesneler düşünmeyiniz.

hayır işlere kullandığınız kalemle şer işler için kullandığınız kalem ayrı olmalıdır.

4-Okunması veya yazılması gereken dua veya esma veya tılsımlar mutlaka belirtilen sayıda olmalıdır. Kesinlikle daha fazla tesiri olsun diye fazla okuma yapmamalıdır ve belirtilen bir vakit veya riyazet gibi bir şart varsa mutlaka denilen yapılmalıdır

5-En önemli unsurlardan biriside zamanlamadır Ne yaparsanız yapın mutlaka o işin yapılması gereken zamanı iyi ayarlamanız gerekir hayır işleri yapılan bir zamanda şer iş yapılmaz. Eğer yapılırsa hem karşı tarafı hem de sizi rahatsız eder yada zarar verebilir.

Zamanlama başlıca kısımları şöyledir:

Bazı günler veya saatler hayırlı işlere bazıları şer işlere bazıları da her ikisine de uygundur bazıları hiçbirine uygun değildir.

Haftanın hangi günü veya gecesi olduğu arabi ayın kaçı olduğu önemlidir yanlış vakitte yapılan işler aksi tesir verip size uyguladığınız kişilere zarar verebilir.

Günün vede gecenin saatlerinede dikkat etmek lazım.Zira günün yahud gecenin her saati aynı işlere uygun değildir. Yanlış saatte yapılan işlemler dendolayı çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Bazı kaynaklarda gece saatlerinde fark olmadığı yazsada ben tecrübelerimden saat farkı olduğunu gördüm.

Arabi ayın her günü aynı işlere uygun değildir. Bu yüzden hangi günün hangi işlere uygun olduğunu tesbit edip ona göre amel etmek gerekir. Arabi ayın ilk 14 gününün hayır işlere geri kalan günlerinde şer işlere uygun olduğu bilgisi dikkate alınmayacak kadar genel bir kuraldır.

Örneğin Arabi ayın 5 i hayırlı işlere uygun olmadığı gibi Arabi ayın 20 side hayır işlere son derece uygun bir gündür. Verdiğim bu bilgi ile o kaidenin o kadar önemli olmadığını anlamışsınızdır.

6-Bu işleri yapan ve belirli bir seviyeye (manevi,bilgi,tecrübe) gelmemiş kişilerde  başlıca bazı olaylar meydana gelir bunlar başlıca şunlardır;

İşlerinin talihinin kısmetinin kapanıp bütün işlerinin ters gitmesi, sürekli bir ağırlık, uyku düzeninin bozulması, sabahları çok zor uyanma, kötü rüyalar, korkular okuma sırasında ağlamalar vs… birçok kötü etkiler

7-Bu işleri yapan kişilerin kendini koruması  lazım. Bu işleri yapan kişilerle gerek rahmani gerekse şeytani olsun ruhaniler uğraşır.(Müslüman olması zarar vermeyeceği anlamına gelmez)

Siz herhangi bir konuda uğraşırken ruhaniler çevrenizde ve üzerinizde toplanırlar eğer siz gelen ruhanileri uzaklaştıramazsanız size zarar verirler. eğer formüldeki bir yanlışlıktan veya sizin yaptığınız bir yanlışlık olursa verecekleri zarar daha büyük olur.

Onun için hem kendiniz koruma taşıyın, hem korunma formülleri okuyun. Aytıca sık sık kendinize sihir büyü bozma cin peri atma uzaklaştırma gibi formüller uygulamanız lazımdır

8-Amellere başlamadan önce israfı imar (yapacağınız amellere zarar vermemeleri için o an mekanda bulunanları geçici olarak uzaklaştırma)

9-Ameller yapılırken hayırlı işlerde güzel kokulu, şer işlerde kötü kokulu buhur yapmak tesiri arttırıcı etiklerdendir.

20-Ameller yapılırken kim için yapılacaksa o kişinin burcunun gününde yada gecesinde olursa daha etkili olur. Eğer tesir için yapılacaksa karşı tarafın günü-gecesi dikkate alınır.

11-Eğer yapılacak olan vefklerse en önemli konulardan biriside yazım sırasıdır. Vefkler çok fazla değişik kadilerde yapıldığı için bilgi sahibi olmak gerekir. Her vefk aynı şekil yazılmaz. Bazı vefklerin yazımı orta haneden başlarken bazıları sağdan sola doğru yazılır. Bazıları ise klasik sayılı vefklerin yazım sırasına göre yazılır. Bazılarında ise dış çizgilerde sıra olup iç kısmında yazım sırası olmaz. Bu yüzden yazılacak vefkin yapım kaidesinin iyi öğrenilmesi lazım.

12-Tılsımlarda ise en çok dikkat edilecek husus mesafeler ve çizgilerdir.

Harf yada rakamlar çizgiye değiyormu yada yada çizginin altına geçiyormu, aralarında ne kadar mesafe var. Tılsım yazımında bunlara dikkat etmek gerekir.

*

Bu işleri yapan kişilerde ruhani ve cismani pekçok sorun çıkabilir. kişilerde çarpılma ruh hali bozukluğu uyku bozukluğu hayal görme vesvese işlerin ters gitmesi ağırlık baş ağrısı gibi durumlar ortaya çıkar.

İyi korunasın, çünkü bu ilimin her dalı direk ruhanilerin inisiyatifiyle gerçekleşir bunu unutma, sürekli onlarla uğraştığın içinde sık saldırılara maruz kalabilirsin .sürekli koruma taşı ve her gün koruma ayet veya duaları oku ki iyi korunasın

Yazılan her yazı veya okunan her duanın kendine has hüddamları vardır onların harekete geçmesiyle bizim hacetlerimiz yerine gelir. Hacetlerimizi yerine getirtebilmek içinde maneviyatta bir yer sahibi olmak gerekir eğer maneviyatta bir mevkiniz yoksa ruhaniler size itaat etmez yada işi gerektiği gibi yapmaz yada kısa sürede işi bırakır. Eğer ruhaniyette bir yeriniz olursa hacetlerinizi kolaylıkla yerine getirirler
(işin melaike boyutu varsada burada konu çok dağılacağı için açmamayı uygun gördüm)

Her insanın kendine has bir ruhaniyyeti vardır onları rahmani yönden kuvvetlendirmek için ibadetlerinizi mümkün olduğu kadar yapın farz vacib ve sünnetlerden sonra nafile ibadetleri mümkün olduğu kadar fazlalaştırın siz gerekli olan ibadeti yaparsanız zaten birçok kapı size kendiliğinden açılacaktır.

Riyazetle tutulan orucun çok önemi vardır kişiyi çok çabuk yükseltir riyazetten kast olunan şey insanlarla görüşmeden ve hayvansal gıda yemeden yapılan oruçtur bal süt tereyağı veya içinde hayvansal madde olan çikolata margarin vs. ürünlerde yenmez. Tutulan oruçlarla kişinin nefsi ıslah olduğu için murada ermek çok yakındır mümkün olduğu kadar insanlardan uzak bir yerde yapılırsa kişi dünya işini düşünmez ve başarılı olur

Uykuyu azaltmak yemeyi azaltmak ve mümkün olduğu kadar hergün belirli sure,esma, dua yada salavat ı şerifeler okumak ta kişilerin manen çabuk yükselmesine vesiledir

Okuduğunuz veya yazdığınız dua vefk esma tılsım ve her neyse eğer mümkünse doğruluğunu kontrol edin tılsımlarda böyle bir olanak yoktur ama vefkler olsun yada ayetler kontrol edilebilir
gerek Türkçe gerek Arapça yada Osmanlıca baskı yada el yazması olsun birçok kitaplarda ayetlerde dahi yanlışlıklar oluyor vefk esma yada tılsımların halini siz düşünün artık
Kitaplardaki formüllerin çoğu birbirinden kopya usulü ile devam etmiştir bu kopya çekme esnasındaki bazı hata veya yanlışlıklardan dolayı yanlış kaydedilir. Başkalarıda o yanlış kopyadan da kopya çekerek bu şekil çoğalır bu yüzden günümüzdeki pekçok formül özelliklede tılsım yanlıştır.Bazen aynı formülü değişik kaynaklarda birbirine benzer fakat değişik olarak görürsünüz bu kopyadaki yanlışlıkların bir sonucudur yaptığınız işi elinizden geldiği kadar doğru yapın birçok kez ayetler bile eksik yada yanlış yazılmıştır. Eğer yanlış iş yaparsanız murada eremezsiniz

Kur’an ı kerimi doğru okuma ve yazmasını ayrıca osmanlıcayı da öğrenin çünkü Türkçe kitaplar size sadece belirli bir yol katettirebilir eğer çok ilerlemek istiyorsanız mutlaka öğrenin kur’an ı kerimi okumasını bilen kişiler osmanlıcayı çok çabuk öğrenirler ayrıca baskı kitaplarda verilmeyen yada gizli tutulan bazı hususları da öğrenirsiniz

Hüddam yani size sürekli yardım edecek bir ruhani sahibi olmak bu işin en önemli noktalarından biridir hüddam almak gerçekten kolay bir olay değil ve tehlikelidir mutlaka bu işin ehli olan bir kimseden yardım istenerek yapılmalıdır.yoksa çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir

Allah korusun bu uğurda çok kişi zarar görmüştür. Hatta bir kişi bana riyazet esnasında ruhaniler tarafından işkence gördüğünü bile söyledi Bazen riyazeti tamamladığınız halde hüddamın gelmediğini görebilirsiniz bu bazen şartlardaki bilmediğiniz bazı eksikliklerden kaynaklanır

Ve bu işin erbabı birinden icazet alınki yaptıklarınıza icabet olunsun.
Bazen şartlar tam olarak yerine getirilmiş dahi olsa davete istenilen icabet olmamış olabilir.
Bu tip durumlarda daveti tekrarlamak icap eder.

Şunuda unutmayınki her şey Allah tandır(C.C.). başarıda Allah tandır
havas büyüsü, havas büyüsü nasıl yapılır, havas büyüleri.

Büyü nasıl yapılır:

 

Büyü, bilindiği üzere Allah c.c. ve Resulu Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından açıkça yasaklanmıştır. Büyü yaparak şeytani güçler devreye sokulur. Bu yüzden genelde islamiyete uygun olmayan birçok yollar denenir. Bu telkin yada sözlerin tekrarı yada bağlama yada yakma gibi yollarla olabilir. Büyü de ama isteği şeytani bir güç kullanarak istemektir. Bazı kişiler şeytani güçlerle bağlantıya geçip direk emir vererek yada sadece bir tütsü yakarak bile rahatlıkla büyü yapabilirler. Bazen ayetler tersten okunur bazen anlamı değişecek şekilde okunur bazen tuvalette okunur, bazen ise idrar gibi necis şeylerle yazılması yoluna gidilebilir. Bunun yanında ateş yanında çeşitli bazı fiillerde bulunmakta büyü yapımında kullanılabilir. Balmumu yada resim yada insan şekli verilmiş bazı nesneler yardımıylada yapılabilir. Büyüde durum şudur. Nasıl kişi ibadet ettiği zaman Allah c.c. kuluna yardım ediyorsa Yapılan bu çirkin eylemler şeytanların hoşuna gittiği için size yardımcı olmaya çalışırlar. Tabii böyle yaparım olur diye büyü yapmaya kalkmayın zira tehlikesi haddinden fazladır. Yapacaklarınız karşısında çok ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz.

ayrıca Müslüman bir kul için imanı vermek Allah korusun, kesinlikle istemeyeceği bir şeydir. Büyü bir mü’minin başvuracağı yol değildir. Çünkü Allah c.c. bizlere pek çok ilimler nasip etmiştir. Helal yoldan istemek varken hem dünyanın hemde ahiretin tehlikeye atılmasının bir mantığı ve izahı olamaz. Bu nu güzel bir izah ile etmek istersek ticaret helalken faiz haramdır da insanlar yinede kendilerine fayda getirecek olan ticareti değilde bozgunculuğa sebep olan faize yanaşır.

Büyü çeşitleri:

 

Çok çeşitli büyü yapma yolları vardır. Bunlar aklınıza gelebilecek yada gelemeyecek her hangi bir şekilde olabilir. Şuna emin olunki aklınıza hiç gelmeyecek yöntemler vardır.

Kısaca büyü türleri ve çeşitleri ve nelerle yapılabilir hakkında bilgiler verelim

İnternette büyü çeşitleri diye yazdığınız da şu tip bir şeyler çıkıyor
1- Sempatik Büyüler 2- Ak Büyü 3- Kara Büyü 4- Aktif Büyü 5- Pasif Büyü 6- Kırmızı Büyü.

Ve bunu kendilerince çeşitli yorumlarla sunuyorlar.

Vede bu yorumlarda o kadar saçma iddialarda bulunmuşlarki akıl almaz. Bir kişinin yazacağı  korunmak yada şifa ve hatta sihir bozmak için yazılıp taşınacak ayetleri bile (muska taşıma) büyü sınıfına koymuşlar. Hz. Muhammed (s.a.s.) vede halifeler olsun sahabeler olsun yada evliya ve alimlerin uyguladıkları veya tavsiye ettiklerine dahi büyü deme cehaletini sergilmektedirler. Peygamber e(s.a.s.) halifelere sahabelere evliyalara alimlere büyücülük sıfatını hangi akla mantığa hizmet ederek sunuyorlar. Bu konudan çok rahatsız olduğum için özellikle belirtmek istedim.

Bazı büyü yapma türleri ve büyü yapma şekilleri hakkında kısaca izahatlar yapalım.

Az öncede bahsettiğim gibi akla hayale gelmeyecek kadar çok şekilde yapılabilir vede türleri vardır. Bazıları yapım amacına göre bazıları yapılış türüne göre isimlendirilebilirler.

Bizim için büyünün iyisi kötüsü diye bir ayrım yoktur. Hepsi kötüdür. Karı koca arası için yapmak caizdir fakat ayırmak için olmaz gibi bir düşünceye kapılmayın.

Tesir için yapılan büyüler:

*İki kişiyi barıştırmak için olduğu gibi birbirlerinden nefret etmesi için yada bir kişinin diğerine karşı çıkamaması vede isteklerine boyun eğmesi için yapılabilir.

*Kişilerin akli dengeleri bozulabilir hayaller görmeleri sağlanabilir. İnsanlar delirtilebilir.

*Hastalandırmak yada öldürmek amaçlıda yapılabilir.

*Sadece insan değil hayvan yada nesnelerinde olumsuz etkilenmeleri için yapılabilir. Örneğin hayvanlar süt vermez yada sırayla yada çoklu şekilde sebepsiz hastalanır yada ölebilirler.

*Alınan emlak arazi yada eşya araç cihaz gibi nesnelerdende pek hayır görülmeyebilir. Örneğin araba yada bir makine alırsınız sık sık arıza yada kaza yapabilir.

*İnsanların işlerinin ters gitmesi için yada kısmetlerinin yada bahtının kapanması içinde yapılabilir. Nikah bağıda olabilir. Bunun yanında erkeklik bağlanarak kişinin ilişkiye girmesi engellenebilir

*Tarlaya veya bahçelere mahsul vermemesi yada zarar görmesi içinde yapılabilir. Bu bahsettiklerim en başta akla gelenlerdir.

Büyü yapma yöntemleri ve bazı büyü yapma çeşitleri.

Büyü yapım uygulama alanları açısından ise çok daha fazla örnekler verebiliriz

Papaz büyüsü dediğimiz tür, yada adet kanıyla yapılabilir. Yakılmak suretiyle yada yedirip içirme ağaca yada havaya asma yoluyla yapılabilir. Mekanlara toprak su serpmek yada domuz yağı sürmekle yapılabilir mezarlara gömmek yada ölü kefenine sarmaklada yapılabilir. Evin eşiğine yada köşelerine gömme, Dörtyol ortasına gömme akarsu kenarına atma gömme  ağaç dibine gömme kuşlara yedirme yada ayaklarına yada kanatlarına bağlama yollarıylada yapılabilir. Çeyiz sandığına gömme mendil bağlama yada kilit kapatma ilede yapılabilir. Düğüm atmakta yaygın kullanılır.

Büyü:

 

Büyünün (sihirin) varlığı tartışılmaz bir gerçektir Sihir iki türlü tanımlanır.

1. si Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun.(T.D.K.) 2. ise gözboyama olarak adlandırılan günümüzde sihirbazlık denilen bazı hileler ile yapılan çeşitli uygulamalardır. Bunda amaç gözleri yanıltarak normalde olmaması gereken çeşitli olaylar meydana getirmektir. Günümüzde eğlence halini alan sihirbazlık eski devirlerde büyük bir güç olarak nitelendirlirdi. Hz. Musa nın karşısına  sihirbazları çıkarması bile onların hükümdarların bile dönem dönem onlara ihtiyaç duyduklarının göstergesidir.

Asıl konumuz olan canlıları yada nesneleri kötü yönde etkileyen, şeytani amaçlarla yada araçlarla yapılan sihirdir.Sihir yapıldığı zaman çeşitli şeytani ruhaniler harekete geçer, vede kendilerine verilen görevleri yapmaya çalışırlar.

Kuran ı kerimde bakara suresinde açık ve net belirtiliyor Ayet şudur bakara suresi 102. ayet mealen

Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!

Hadis i şeriflerde de belirtildiği üzere peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)  e büyü yapılmış vede Cebrail aleyhisselam büyüyü kuyudan çıkarmış  Vede büyü bozulmuştur

Bir Yahudi Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) sihir yapmış; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun tesiriyle sıkıntı duymaya başlayınca, sihir malzemesi, meleğin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn’in okunmasıyla Allah (celle celâluhu), o musibeti Efendimiz’den defetmişti. (Buhârî, tıbb 47, 49, 50; bed’u'l-halk 11; cizye 14; edeb 56; daavât 58; Müslim, selâm 43; İbn Mâce, tıbb 45; Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, 6/57, 63-64, 96, 367.)

Peygamberimize büyü yapılmasının sebebi, Yahudilerin, Onun peygamberliğini hazmedememesidir. Çünkü, Kabe’nin bakımı, hacıların yedirilip içirilmesi, uzun zamandan beri Peygamberimiz (s.a.v)’in soyu olan Kureyş kabilesine aitti. Bütün bunların yanında bir de kalkıp “Nübüvvet (peygamberlik kurumu) da bize geçti derlerse, işte buna dayanamayız” diyerek, kötü niyetlerini açığa vurmuşlardı. Ancak birden çoğalan müslümanlar ve Efendimizin gördüğü ilgi, Yahudileri tahrik etmiş ve çirkin yollara başvurmuşlardı ki, Ona büyü yapılarak öldürülmeye teşebbüs edilmesi de bunlardan biridir. Bu konudaki rivayetler aşağıda verilmiştir

Peygamberimize büyü yapılması ile ilgili rivayetlerden biri, Onun bütün hallerine vakıf olan sevgili eşi ve müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a)’den gelen rivayet şöyledir:

“Benî Züreyk Yahudîlerinden Lebid b. el-A’sam tarafından Hz. Peygamber (s.a.v)’e sihir yapıldı. Öyle ki, Rasulullah (s.a.v) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah’a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki: “Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum husustâ Allah bânâ fetvâ verdi?” “Hangi hususta Ey Allah’ın Resülü?” dedim. “İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine: “Bu zâtın rahâtsızlığı nedir?” dedi. Öbürü: “Büyüdür!” dedi. Önceki tekrar sordu: “Kim büyüledi?” Diğeri:

“Lebîd İbnu’l-Asâm adındaki Benî Züreykli bir Yahudî” diye cevap verdi. Öbürü:

“Büyüyü neye yaptı?” dedi. Arkadâşı: “Bir târâkla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurmâ tomurcuğunun içine!” cevabını verdi. Diğeri:

“Pekalâ, şimdi nerede?” diye sordu. Arkâdaşı: “Zervân kuyusunda!” cevâbını verdi.”

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) Ashâbından bir grupla birlikte (r.a) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp:

“Ey Aişe! Allah’a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu iIe sulanan) hurmâ ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi!” dedi. Ben:

“Ey Allah’ın Resülü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?” diye sordum. “Hayır” dedi ve ilave etti:

“Bana gelince, Allah bana âfiyet lutfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!” Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü”(1)

Kadı Iyaz, “Sihir Hz. Peygamberin sadece vücudu ve azaları üzerinde tesirini gösterdi, onun temyiz gücünde ve düşüncesinde (yani aklında, fikrinde) bir etki göstermedi” demektedir.(2)

(1) Buhârî, Tıbb, 47, 49, 50; Cizye, 14, Edeb, 56; Bed’ul-Halk, 11; Müslim, Selâm, 43,
(2) İbn Hacer, Fethu’l-Bari, X, 185.

böylece çeşitli deliller ile büyünün varlığını belirtmiş olduk. bazı kişiler sihri göz boyacılığı olarak nitelendirseler de bu daha çok sihirbazlık denilen nitelendirmeye girebilir. Musa aleyhisselam kıssasında olduğu gibi sihirbazların yaptıkları gözboyacılığı sınıfına girsede Hz. Peygamber (S.A.S.) e yapılan gözboyama değil tesir etmedir.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.